Okuličiūtės dvarelis

Okuličiūtės dvarelis

Architektūra

Anykščių centre, ant Šventosios upės kranto, XIX a. I pusėje pastatyti neoklasicistiniai rūmai (seniausias miesto pastatas), kurių pirmąja savininke buvo dvarininkė Okuličiūtė. Dvarelyje lankydavosi dvarininkai reformatai, vėliau čia veikė sukilėlių štabas, buvęs įrengtas slaptas ginklų sandėlis. Šalia buvo užveistas parkas, turėjęs retų rūšių medžius ir dekoratyvinius krūmus.

Kontaktai

Atsiliepimai

Komentuoti