VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasteris

2022 m. balandžio 7 d., siekiant įgyvendinti vieną iš Anykščių rajono savivaldybės įgyvendinto projekto, pagal kurį buvo sutvarkyti Tilto g., Muziejaus g., Gegužės g. esantys pastatai ir viešosios erdvės, uždavinių buvo įkurtas Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasteris, kurio tikslas – racionaliai išnaudojant Tilto g. komplekso teritorijoje sukurtą infrastruktūrą, skatinti ir remti Anykščių rajono gyventojų verslumą bei užimtumą, bendruomeniškumą ir socialinį atsakingumą, sudaryti sąlygas gyventi patraukliuose, bendruomeninės bei visuomeninės veiklos poreikius tenkinančiuose Anykščiuose. Iki šiol Tilto g. komplekso pastatuose sėkmingai įsikūrę ir savo veiklą vykdo šie Klasterio nariai:Simona Izmailovaitė, įkūrusi Barber shop, vykdanti mokymus ir edukacijas;Ramūnas Daugelavičius, ūkininkas, prekiaujantis arbata „Arbatos magijoje“, vykdantis įvairias edukacines programas, propaguojantis sveiką gyvenseną ir aktyviai prisidedantis prie bendrų Klasterio veiklų organizavimo; Lina Timukaitė, menininkė keramikė, įkūrusi keramikos dirbtuves, vykdanti kūrybinius plenerus ir aktyviai prisidedanti prie bendrų Klasterio iniciatyvų ir Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro renginių; VšĮ „Sielos sala“, organizuojanti susitikimus su įdomiais žmonėmis, jogos, šokio užsiėmimus, vykdanti meno terapijos kursus, sveikos gyvensenos mokymus ir kt.; Anykščių menininkų asociacija, savo sukurtais mediniais vilkais iš atviros Tilto g. esančios stoginės pasitinkanti visus įvažiuojančius į Anykščius. Anykščių rajono ūkininkų sąjunga (Klasterio steigėjas) nemokamai dalinasi (Tilto g. 2, II a.) sukurta materialine baze, aktyviai dalyvauja Klasterio narių veiklų stebėsenoje; Anykščių miesto vietos veiklos grupė (Klasterio steigėjas) teikia pasiūlymus ir dalyvauja Klasterio veiklų įgyvendinimo priežiūros komisijoje, yra parengusi ir gavusi finansavimą, ruošiasi įgyvendinti Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategiją. 

Nuo 2024 m. sausio 15 d. iki vasario 15 d. vykusio konkurso metu gauti šeši Prašymai tapti Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio nariu. Po Komisijos įvertinimo su keturiais pareiškėjais buvo pasirašytos Jungtinės veiklos sutartys, pagal kurias nauji Klasterio nariai įsipareigojo atsakingai bendradarbiaujant tarpusavyje įvairiose ekonominės veiklos ir iniciatyvų srityse, prisidėti prie Klasterio tikslo įgyvendinimo. Nauji klasterio nariai: MB Idėjų dėžutė, A. Baranausko ir A. Vienuolio Žukausko memorialinis muziejus, Karolina Beleškienė, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.