Darbo užmokestis

Pateikiame viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras vadovaujančių darbuotojų nustatytą mėnesio algos pastoviąją dalį, kuri skaičiuojama pagal įstaigos vadovo mėnesio algos pastovios dalies  priklausomą kategoriją ir priskirtą koeficientą (koeficientas paskaičiuojamas pagal LR Seimo nustatytą LR valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį):


Eil. Nr. Vadovaujantys darbuotojai Kategorija Pastovios mėnesio algos koeficientas
1. Direktorius IV 9,6
2. Vyr. Finansininkas IV 7,68

VŠĮ ANYKŠČIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ:

Eil. Nr.  Pareigos Atlyginimas €
3. Vyr. specialistai 740
4. Specialistai 640
5. Vyr. Operatorius 870
6. Operatorius 630
7. Kasininkas 470
8. Valytojas 430