Verslo liudijimas

Verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės, Verslo liudijimo skaičiuoklėje galite susiskaičiuoti, kiek kainuotų verslo liudijimas konkrečiai veiklai.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai bei lengvatos 2021 m.

Veiklos rūšys

Pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis individualios veiklos rūšimis (veiklų klasifikatorius). Norėdami įsitikinti, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, Jums reikia žinoti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) kodą, kurį galite rasti čia arba skambinti į Lietuvos statistikos departamentą. Informaciją, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, pagal EVRK kodą Jums suteiks Valstybinė mokesčių inspekcija tel. 1882.

Pažymėtina, kad gyventojas gali įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Jei gyventojas nori verstis į Sąrašą nepatenkančia veikla, tai jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą (pvz., steigti įmonę ar registruoti individualią veiklą pagal pažymą).

Išdavimas, pratęsimas, nutraukimas

Dėl Verslo liudijimo išdavimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) arba elektroniniu būdu per portalą Mano VMI. Verslo liudijimas gali būti išduodamas asmens pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams. Trumpiausias laikotarpis, kuriam gali būti išduodami paslaugų ir gamybos verslo liudijimai – 5 dienos (nebūtinai šios dienos turi eiti paeiliui), prekybos verslo liudijimas – 1 diena.

Pratęsti ar nutraukti verslo liudijimą galima elektroniniu būdu per portalą Mano VMI arba kreiptis į artimiausią teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją (VMI).

Verslo liudijimo išdavimo procesas per Mano VMI. Taip pat galite pasinaudoti video gidu kaip įsigyti/pratęsti verslo liudijimą elektoriniu būdu.

Daugiau informacijos čia.

Apskaita

Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo pageidavimui, privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galite susipažinti gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse.

Veiklą, įsigijus verslo liudijimą, galima vykdyti tik tuo atveju, jeigu gyventojas neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.

Apribojimai

Pagrindiniai apribojimai yra šie:

 • per metus galima gauti pajamų ne daugiau kaip 45 000 Eur;
 • negalima teikti paslaugų įmonėms, kai veiklos sutampa;
 • iš įmonių, nevykdančių analogiškos, kaip verslo liudijime, nurodytos veiklos, galima gauti ne daugiau kaip 4 500 Eur sumą;
 • įsigijus prekybos verslo liudijimą per metus iš įmonių ir / ar kitų individualią veiklą vykdančių gyventojų galima gauti ne daugiau kaip 4 500 Eur sumą.

Prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4 500 eurų prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 1797 (2016-11-16 nutarimo Nr. 1146 redakcija)  nurodytas išimtis:

 • prekybą automobiliais, motociklais, mopedais,
 • žemės ūkio ir maisto produktus parduoti kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Pareigos

Vykdydamas individualią veiklą įsigijęs verslo liudijimą turėsite:

 • Suteikęs paslaugą/pardavęs prekę išduoti apskaitos dokumentą (naudojami tokie apskaitos dokumentai: prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas, sąskaita faktūra, kasos aparato kvitai (jei pajamos apskaitomos kasos aparatu).

Išsamesnę informaciją rasite čia.

 • Pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (jeigu naudojamas kasos aparatas, pildyti kasos aparato kasos operacijų žurnalą), išskyrus atvejus, kai apskaita tvarkoma per i.APS.
 • Pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 d. VMI pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (net ir tuo atveju, jeigu iš verslo liudijimo pajamų negavote).

Jeigu kitam gyventojui išmokėjote nuomos išmokas už veikloje naudojamą nekilnojamąjį turtą (patalpas), nuo jų privalote išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį ir tokias išmokas deklaruoti.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Kasos aparatas

Kasos aparatą privalote naudoti, jeigu individualią prekybos veiklą (maisto produktais ir kitomis prekėmis) su verslo liudijimu vykdote pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, t. y. kai prekiaujate ne lauko sąlygomis.

Verslo liudijimo ir individualios veiklos pažymą skirtumai ir panašumai.

Pagrindiniai mokesčiai:

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) yra fiksuotas ir priklauso nuo pasirenkamos veiklos
 2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 6,98% nuo MMA. PSD įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.
 3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – 8,72% nuo MMA (52,93 €) arba 10,52% nuo MMA (63,86€), jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 2.1 % arba 11,72% nuo MMA (71,14 €), jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3%) jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.
 4. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%