Arklio muziejus

Muziejai

Kontaktai

Darbo laikas:
I — V 09:00 — 18:00
VI 10:00 — 19:00
VII 10:00 — 19:00

Už 8 kilometrų nuo Anykščių esantis unikalus Arklio muziejus – vienintelis Lietuvoje. Jis įkurtas 1978 m. agronomo prof. Petro Vasinausko (1906–1995) iniciatyva.

Arklio muziejuje eksponuojami ne tik žemės ūkio įrankiai ir transporto priemonės, bet ir unikalūs filatelijos, karo ir medžio drožinių eksponatai. Muziejuje pristatomi įvairūs amatai; lankytojai gali apžiūrėti audėjo, keramiko, duonos kepėjo, kalvio, juvelyro ir medžio drožėjo darbus. Už muziejaus teritorijos ribų lankytojai gali mėgautis jodinėjimu arkliais ar rogėmis ar suptis ant sūpynių.

Muziejaus istorija kuriama ir šiandien, ją kuriate ir Jūs!

EKSKURSIJOS KAINOS:

Po arklio muziejų 5 €
Moksleiviams, studentams, pensininkams 3 €

Paslaugos

Už 8 kilometrų nuo Anykščių esantis unikalus Arklio muziejus – vienintelis Lietuvoje. Jis įkurtas 1978 m. agronomo prof. Petro Vasinausko (1906–1995) iniciatyva.

Anykščių krašte profesoriui rasti pagalbininkų naujam muziejui kurti nebuvo sunku. 1977 m. atostogaudamas Niūronių kaime, Petras Vasinauskas pasidalino savo sumanymu su tuometiniu Elmininkų eksperimentinio ūkio direktoriumi Antanu Puodžiuku. 1977 m. liepos mėnesį P. Vasinauskas ir A. Puodžiukas Anykščių vykdomajam komitetui pateikė projektą „Dėl Arklio muziejaus įsteigimo Anykščių rajone“. Rugpjūčio 18 dieną buvo priimtas sprendimas dėl Arklio muziejaus steigimo Niūronių kaime.

Muziejų atidaryti buvo numatyta 1978 m. birželio mėnesį, kartu surengiant ir liaudišką šventę „Bėk bėk, žirgeli!“. Buvo sudaryta muziejaus organizacinė taryba, A. Puodžiuko rūpesčiu sparčiai vyko muziejaus statybos darbai, po visą Lietuvą pradėta rinkti eksponatus. Sužinoję apie muziejaus steigimą, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos žemdirbiai į Niūronis vežė arklinį inventorių, žemės dirbimo padargus. Veterinarijos akademijos auklėtiniai dovanojo iškamšą, elmininkiečiai atvežė keletą gyvų arklių.

Muziejaus pradžia – du klojimai ir šalia jų esančios pradinės mokyklos patalpos, kur „apsigyveno“ pirmieji eksponatai: išsirikiavo iš visos Lietuvos surinkti vežimai, lineikos, bričkos, ratai, arklai, plūgai, padargai, pakinktai, balnai, arklių sukamos linaminės, kuliamosios, sėjamosios, bulviakasės, pjaunamosios… 1987 m. buvo pastatyta kalvė, 1993 metais duris lankytojams atvėrė pirmoji – Striukų aukštaitiška sodyba.

Iki 1992 m. pavasario Arklio muziejų išlaikė Elmininkų bandymų stoties eksperimentinis ūkis. Suirus kolūkinei santvarkai, muziejus tapo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus filialu.

1996 m. buvusiose Niūronių bendrovės patalpose įsikūrė arklio istorijos ekspozicija, 1998 m. arčiau pagrindinių ekspozicijų atkelta kalvė, stovėjusi kaimo gale. 2000 m. iš Paelmio kaimo atgabentoje klėtyje duris atvėrė Jurgio Kazlausko drožinių ekspozicija. Greta pirmosios auk6taitiškos sodybos iškilo antroji – Legų.

Nė vienas iš muziejaus steigėjų neįsivaizdavo muziejaus be gyvų eksponatų – arklių, Niūronyse atsiradusių 1980 metais. Muziejaus arkliai laikomi Legų sodyboje pastatytame moliniame tvarte. Kaime šiuo metu veikia du žirginio sporto klubai. 

Duonelė kasdieninė

Autentiškoje XX a. pradžią menančioje troboje susipažinsite su mūsų etninės kultūros simbolio – duonos keliu nuo rugių sėjos iki duonos riekės. Kiekvieną tarsi namiškį maloniai sutikusi ir už stalo pasodinusi gaspadinė papasakos apie rugių sėjimą, kūlimą, malimą, duonos raugimą ir užmaišymą. Sužinosite apie senolių duonos kepimo papročius ir pagerbimo ritualus, šeimos tradicijas, susipažinsite su senoviniais buities rakandais. Kiekvienam bus suteikiama nepakartojama galimybė pačiam suformuoti ir ką tik iškūrentoje duonkepėje išsikepti savo duonos kepalėlį. Kol keps duonelė, skanausite kaimiškas vaišes, aplankysite Arklio muziejų.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val., kaina – 6 € (mokiniams, studentams, pensininkams – 4 €, už maistą mokama atskirai). Dėl programų ir vaišių prašome tartis iš anksto: Striukų sodyboje – Nijolė Kačkuvienė, tel. 8 616 25124, Legų sodyboje – Rita Vasiliauskienė, tel. 8 612 69545.

 

Bitelė ratuota

Programos metu sužinosite apie bičių šeimą, senosios bitininkystės tradiciją, bičiulių šventes. Sodybos šeimininkė papasakos apie bičių produktus, jų naudą ir pritaikymą senovėje bei dabartyje. Kartu prisiminsime bičių globėją – deivę Austėją. Sužinosite apie vašką, jo panaudojimą įvairiose srityse, žvakių gamybos būdus. Patys galėsite išbandyti vieną seniausių iš jų – žvakių liejimą ant ratelio, ir kiekvienas nusiliesite žvakelę. Vaškui stingstant, skanausite kaimiškas vaišes, aplankysite Arklio muziejų.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val., kaina – 6 € (mokiniams, studentams, pensininkams – 4 €, už maistą mokama atskirai). Dėl programų ir vaišių prašome tartis iš anksto: Striukų sodyboje – Nijolė Kačkuvienė, tel. 8 616 25124, Legų sodyboje – Rita Vasiliauskienė, tel. 8 612 69545.

 

Prie balto Kūčių stalo

Susėdę duonkepės sušildytoje gryčioje susipažinsite su Kūčių ir šv. Kalėdų tradicijomis. Sodybos šeimininkė papasakos apie Advento laikotarpį, kokios buvo Kūčių dienos tradicijos, kaip senoliai puošdavo eglutę. Sužinosite apie Kūčių vakaro papročius, tradicinio stalo paruošimą bei valgių simboliką, ragausite juos. Po simbolinės Kūčių vakarienės išgirsite apie senolių ateities spėjimus, patys galėsite lieti vašką ar išbandyti kitus burtus, ir, aišku, aplankysite žiemišką Arklio muziejų.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val., kaina – 6 € (mokiniams, studentams, pensininkams – 4 €, už maistą mokama atskirai). Dėl programų ir vaišių prašome tartis iš anksto: Striukų sodyboje – Nijolė Kačkuvienė, tel. 8 616 25124, Legų sodyboje – Rita Vasiliauskienė, tel. 8 612 69545.

 

Velykinių margučių raštai

Programos metu susipažinsite su šv. Velykų papročiais. Išgirsite apie Gavėnią, gamtos atbudimą, apie verbas ir Verbų sekmadienį, Didžiąją savaitę. Sužinosite apie margučių spalvas, natūralių dažų gamybą, marginimo techniką ir ornamentiką, jos simboliką. Sužinosite, kodėl reikia dovanoti ir mušti margučius. Kiekvienas galėsite išbandyti raižymo techniką, taip pat kiaušinį marginti karštu vašku. Jei oras bus geras, margučius ridensime ir žaisime lauke. Programos pabaigoje pasiūlysime paskanauti kaimiškų vaišių, aplankysime Arklio muziejų.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val., kaina – 6 € (mokiniams, studentams, pensininkams – 4 €, už maistą mokama atskirai). Dėl programų ir vaišių prašome tartis iš anksto: Striukų sodyboje – Nijolė Kačkuvienė, tel. 8 616 25124, Legų sodyboje – Rita Vasiliauskienė, tel. 8 612 69545.

 

Pinkit auskit, mano rankos

Programos metu sužinosite, kokie audiniai pasaulyje buvo seniausi ir kam jie naudoti. Susipažinsite su įvairiais juostų audimo būdais ir patys galėsite išausti vytinę, austinę arba pintinę juostelę. Iš anksto pasirinkite ir praneškite, kokius audimo būdus norėsite išbandyti, – mokiniams patariame austi vytinę arba austinę juostelę, o suaugusieji galėtų bandyti visus juostų audimo būdus. Programos pabaigoje aplankysite Arklio muziejų, kitus čia dirbančius amatininkus.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val., kaina – 7 € (mokiniams, studentams, pensininkams – 4 €). Dėl programos prašome tartis iš anksto: Dalia Bernotaitė-Janušienė, tel. 8 616 22402.

 

Kas turi ragą, tam nereikia botago

Programos metu susipažinsite su ganymo tradicijomis, piemenėlių darbais, Jurginių ir Sekminių papročiais. Ganydami gyvulėlius piemenukai ne tik vargo, šalo kojeles, bet ir buvo sugalvoję įvairių žaidimų, drožė dūdeles, lipdė molinukus, dainavo. Apie ganymo muzikines tradicijas Lietuvoje pasakos kerdžius, jo pasakojimą lydės autentiški ganymo muzikos instrumentų garsai. Jei oras geras, piemenų žaidimus žaisime lauke. Šeimininkė krosnyje iškeps raguolių. Programą vainikuos „piemenų balius“ – pečiuje kepta „pautienė“, kiti kaimiški skanėstai. Ir aišku, aplankysite Arklio muziejų.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta jaunesniojo amžiaus mokiniams. Trukmė – 3 val., kaina – 4 € (už maistą mokama atskirai). Dėl programų ir vaišių prašome tartis iš anksto: Rita Vasiliauskienė, tel. 8 612 69545.

 

Aš iškirpsiu tau leliją

Programos metu pristatoma savita liaudies meno šaka – karpiniai. Sužinosite, kodėl Lietuvos kaime karpiniai buvo tapę svarbiausia interjero puošmena, susipažinsite su juose dažniausiai vaizduojamais motyvais, kalendorinių švenčių ornamentika. Pasirinkę tematiką, sukursite savo karpinį. Aplankysite Arklio muziejų.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val., kaina – 6 € (mokiniams, studentams, pensininkams – 4 €, už maistą mokama atskirai). Dėl programų ir vaišių prašome tartis iš anksto: Rita Vasiliauskienė, tel. 8 612 69545.

Prakalbintas molis

Programos metu pristatomas vienas seniausių amatų – puodžiaus amatas. Išgirsite pasakojimą apie molio kilmę, trumpai apžvelgsime keramikos istoriją, jos rūšis, bus demonstruojami lipdymo, žiedimo, dekoravimo procesai. Apžiūrėsite senosios buitinės keramikos pavyzdžius. Puodžiaus dirbtuvėlėje mokysitės molio formavimo: kočiojimo, pjaustymo, atskirų detalių sulipdymo, figūrų formavimo, dekoravimo, susipažinsite su molio išdegimo būdais. Kiekvienas galėsite nusilipdyti savo molinuką. Programos pabaigoje aplankysite Arklio muziejų, kitus čia dirbančius amatininkus.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 2 val., kaina – 7 € (mokiniams, studentams, pensininkams – 4 €). Dėl programų prašome tartis iš anksto: Rita Vasiliauskienė, tel. 8 687 75908.

 

Supyniau pynimą

Programos dalyviai, atsižvelgiant į mokinių amžių, supažindinami su pynimo amatu ir praktiškai bando nupinti savo gaminį. Programa pradedama, pristatant senąją pynimo iš vytelių technika, pynimui reikalinga žaliava, jos paruošimu. Dalyviai susipažįsta su pintų dirbinių ekspozicija. Kiekvienas moksleivis galės pats tradiciniu pynimo būdu nusipinti krepšelį. Kiekvienam iš dalyvių teks unikalus savo rankų darbas. Praktinio darbo metu su kiekvienu programos dalyviu dirbama individualiai.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta 1–10 klasių  mokiniams. Trukmė – 90 min., kaina – 4 €. Dėl programų tartis iš anksto: Mindaugas Karčemarskas, tel. 8 687 12058.

 

Ir tada buvo Žalgiris...

Troboje vakarieniauja gausi ūkininko šeimyna. Ramų vakarojimą nutraukia netikėtas beldimas į langą. Trumpam išėjęs šeimininkas grįžta su dviem partizanais... Edukacinės programos metu aukštaitiškoje etnografinėje troboje muziejininkai (sodybos šeimininkas ir šeimininkė, du partizanai) pasakos apie lietuvių tautos partizaninį karą (gyvenimą slapstantis, kovas, ryšininkų veiklą), dainuos patriotines dainas, parodys troboje išlikusią slėptuvę. Aplankysite Niūronių miško pakraštyje esantį bunkerį, partizanų kapus kaimo kapinaitėse.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 2 val. 30 min., kaina – 4 € (už maistą mokama atskirai). Dėl programų ir vaišių prašome tartis iš anksto: Rita Vasiliauskienė, tel. 8 612 69 545.

 

Tradiciniai aukštaičių kaimo amatai

Apžvalginė programa  supažindina su tradiciniais XIX–XX a. I p. Lietuvos kaimo amatais, jų atsiradimo istorija, praktiniu dirbinių pritaikymu buityje. Arklio muziejuje sukaupti eksponatai, ekspozicijos, byloja apie amatininkų darbo aplinką, supažindina su audimo staklėmis, kalvės įranga, puodžiaus ir medžio drožėjo darbo įrankiais. Programos dalyviai lankysis visose amatininkų dirbtuvėse, stebės amatininkų darbą, aiškinsis įvairias amatų technologijas. Programos pabaigoje dalyviai aplankys drožėjo Jurgio Kazlausko drožinių ekspoziciją, kur meno kūriniuose patikrins įgytas žinias – atpažins menininko kūriniuose įamžintus žemės ūkio ir kaimo buities darbus.

Programa rengiama Arklio muziejuje Niūronyse, ji skirta įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 90 min., kaina – 3 €. Dėl programų tartis iš anksto: Mindaugas Karčemarskas, tel. 8 687 12058.

Atsiliepimai

Komentuoti
  • Vaida Samaviciene
    2019-06-06

    Sveiki sestadieniais dirbat ir kiek kainuotu 19 zmoniu i muzieju aciu uz atsakyma