VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Arklio muziejus

Muziejai

Už 8 kilometrų nuo Anykščių esantis unikalus Arklio muziejus – vienintelis Lietuvoje. Jis įkurtas 1978 m. agronomo prof. Petro Vasinausko (1906–1995) iniciatyva.

Arklio muziejuje eksponuojami ne tik žemės ūkio įrankiai ir transporto priemonės, bet ir unikalūs filatelijos, karo ir medžio drožinių eksponatai. Muziejuje pristatomi įvairūs amatai; lankytojai gali apžiūrėti audėjo, keramiko, duonos kepėjo, kalvio, juvelyro ir medžio drožėjo darbus. Už muziejaus teritorijos ribų lankytojai gali mėgautis jodinėjimu arkliais ar rogėmis ar suptis ant sūpynių.

Muziejaus istorija kuriama ir šiandien, ją kuriate ir Jūs!

DARBO LAIKAS:

gegužės–rugsėjo mėnesiais: darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 10 iki 19 val.;

spalio–balandžio mėnesiais: kasdien nuo 9 iki 17 val.

EKSKURSIJOS IR KITŲ PASLAUGŲ KAINOS:

po ARKLIO MUZIEJŲ: 6 € (moksleiviams, studentams, pensininkams ir turintiems Anykštėno kortelę – 4 €), šeimos bilietas (taikomas 4-7 asmenų grupei, susidedančiai iš 1-2 suaugusiųjų ir 2-6 asmenų nuo 7 iki 18 metų) – 16 €; šeimos bilietas turintiems Anykštėno kortelę – 13 €; bilieto kaina Gyvojo kaimo programos metu – 7 € (moksleiviams, studentams, pensininkams – 5 €).

Edukacijų kainos:

 • Moksleiviams 6 eur.
 • Suaugusiems 8 eur.
 • Darželinukams 3 eur.

* už edukacines priemones papildomai 1 eur.

Pritaikyta neįgaliesiems.

Paslaugos

Anykščių krašte profesoriui rasti pagalbininkų naujam muziejui kurti nebuvo sunku. 1977 m. atostogaudamas Niūronių kaime, Petras Vasinauskas pasidalino savo sumanymu su tuometiniu Elmininkų eksperimentinio ūkio direktoriumi Antanu Puodžiuku. 1977 m. liepos mėnesį P. Vasinauskas ir A. Puodžiukas Anykščių vykdomajam komitetui pateikė projektą „Dėl Arklio muziejaus įsteigimo Anykščių rajone“. Rugpjūčio 18 dieną buvo priimtas sprendimas dėl Arklio muziejaus steigimo Niūronių kaime.

Muziejų atidaryti buvo numatyta 1978 m. birželio mėnesį, kartu surengiant ir liaudišką šventę „Bėk bėk, žirgeli!“. Buvo sudaryta muziejaus organizacinė taryba, A. Puodžiuko rūpesčiu sparčiai vyko muziejaus statybos darbai, po visą Lietuvą pradėta rinkti eksponatus. Sužinoję apie muziejaus steigimą, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos žemdirbiai į Niūronis vežė arklinį inventorių, žemės dirbimo padargus. Veterinarijos akademijos auklėtiniai dovanojo iškamšą, elmininkiečiai atvežė keletą gyvų arklių.

Muziejaus pradžia – du klojimai ir šalia jų esančios pradinės mokyklos patalpos, kur „apsigyveno“ pirmieji eksponatai: išsirikiavo iš visos Lietuvos surinkti vežimai, lineikos, bričkos, ratai, arklai, plūgai, padargai, pakinktai, balnai, arklių sukamos linaminės, kuliamosios, sėjamosios, bulviakasės, pjaunamosios… 1987 m. buvo pastatyta kalvė, 1993 metais duris lankytojams atvėrė pirmoji – Striukų aukštaitiška sodyba.

Iki 1992 m. pavasario Arklio muziejų išlaikė Elmininkų bandymų stoties eksperimentinis ūkis. Suirus kolūkinei santvarkai, muziejus tapo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus filialu.

1996 m. buvusiose Niūronių bendrovės patalpose įsikūrė arklio istorijos ekspozicija, 1998 m. arčiau pagrindinių ekspozicijų atkelta kalvė, stovėjusi kaimo gale. 2000 m. iš Paelmio kaimo atgabentoje klėtyje duris atvėrė Jurgio Kazlausko drožinių ekspozicija. Greta pirmosios auk6taitiškos sodybos iškilo antroji – Legų.

Nė vienas iš muziejaus steigėjų neįsivaizdavo muziejaus be gyvų eksponatų – arklių, Niūronyse atsiradusių 1980 metais. Muziejaus arkliai laikomi Legų sodyboje pastatytame moliniame tvarte. Kaime šiuo metu veikia du žirginio sporto klubai. 

Tik Arklio muziejaus senovinėse aukštaitiškose Striukų ir Legų sodybų gryčiose prie duonkepės klausysitės pasakojimų apie Kūčių, Kalėdų, Velykų, Jurginių ir Sekminių papročius, mokysitės kepti duoną, lieti žvakes, vaišinsitės kaimiškais skanėstais – duona, medumi, sūriu, lašinukais, žaisite senovinius žaidimus, važinėsitės arkliais, sužinosite bei išmoksite dar daug visokių įdomių dalykų iš mūsų praeities!

Dėl pamokų laiko prašome tartis iš anksto:

su Striukų sodyba – Nijolė KAČKUVIENĖ, mob. 8 616 25 124,

su Legų sodyba – Rita VASILIAUSKIENĖ, mob. 8 612 69 545.

Edukacijų kainos:

 • Moksleiviams 6 eur.
 • Suaugusiems 8 eur.
 • Darželinukams 3 eur.

* už edukacines priemones papildomai 1 eur.

„Duonelė kasdieninė“

Autentiškoje XX a. pradžią menančioje troboje susipažinsite su mūsų etninės kultūros simbolio – duonos keliu nuo rugių sėjos iki duonos riekės. Kiekvieną tarsi namiškį maloniai sutikusi ir už stalo pasodinusi gaspadinė papasakos apie rugių sėjimą, kūlimą, malimą, duonos raugimą ir užmaišymą. Sužinosite apie senolių duonos kepimo papročius ir pagerbimo ritualus, šeimos tradicijas, susipažinsite su senoviniais buities rakandais. Kiekvienam bus suteikiama nepakartojama galimybė pačiam suformuoti ir ką tik iškūrentoje duonkepėje išsikepti savo duonos kepalėlį. Kol keps duonelė, skanausite kaimiškas vaišes, aplankysite Arklio muziejų.

Skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val.

Edukacinės programos „Duonelė kasdieninė“ plakatas

DUONELĖ KASDIENINĖ. Mindaugo Karčemarsko vaizdo siužete – papročių edukacinės programos akimirkos.

„Prie balto Kūčių stalo“

Susėdę duonkepės sušildytoje gryčioje susipažinsite su Kūčių ir šv. Kalėdų tradicijomis. Sodybos šeimininkė papasakos apie Advento laikotarpį, kokios buvo Kūčių dienos tradicijos, kaip senoliai puošdavo eglutę. Sužinosite apie Kūčių vakaro papročius, tradicinio stalo paruošimą bei valgių simboliką, ragausite juos. Po simbolinės Kūčių vakarienės išgirsite apie senolių ateities spėjimus, patys galėsite traukti šiaudą, lieti vašką ar išbandyti kitus burtus, aplankysite Arklio muziejų.

Skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val.

„Velykinių margučių raštai“

Programos metu susipažinsite su šv. Velykų papročiais. Išgirsite apie Gavėnią, gamtos atbudimą, apie verbas ir Verbų sekmadienį, Didžiąją savaitę. Sužinosite apie margučių spalvas, natūralių dažų gamybą, marginimo techniką ir ornamentiką, jos simboliką. Sužinosite, kodėl reikia dovanoti ir mušinėti margučius. Kiekvienas galėsite išbandyti raižymo techniką, taip pat kiaušinį marginti karštu vašku. Jei oras bus geras, margučius ridinėsime ir žaisime lauke. Programos pabaigoje pasiūlysime paskanauti kaimiškų vaišių, aplankyti Arklio muziejų.

Skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val.

„Bitelė ratuota“

Programos metu sužinosite apie bičių šeimą, senosios bitininkystės tradiciją, bičiulių šventes. Sodybos šeimininkė papasakos apie bičių produktus, jų naudą ir pritaikymą senovėje bei dabartyje. Kartu prisiminsime bičių globėją – deivę Austėją. Sužinosite apie vašką, jo panaudojimą įvairiose srityse, žvakių gamybos būdus. Patys galėsite išbandyti vieną seniausių iš jų – žvakių liejimą ant ratelio, ir kiekvienas nusiliesite žvakelę. Vaškui stingstant, skanausite kaimiškas vaišes, aplankysite Arklio muziejų.

Skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val.

„Kas turi ragą, tam nereikia botago!“

Programos metu susipažinsite su ganymo tradicijomis, piemenėlių darbais, Jurginių ir Sekminių papročiais. Ganydami gyvulėlius piemenukai ne tik vargo, šalo kojeles, bet ir buvo sugalvoję įvairių žaidimų, drožė dūdeles, lipdė molinukus, dainavo. Apie ganymo muzikines tradicijas Lietuvoje pasakos kerdžius, jo pasakojimą lydės autentiški ganymo muzikos instrumentų garsai. Mokysitės skudučiuoti, pūsti ragus, lumzdelius, groti kitais piemenų muzikos instrumentais. Jei oras geras, piemenų žaidimus žaisime lauke. Šeimininkė krosnyje iškeps raguolių. Programą vainikuos „piemenų balius“ – pečiuje kepta „pautienė“, kiti kaimiški skanėstai. Aplankysite Arklio muziejų.

Skirta jaunesniojo amžiaus mokiniams. Trukmė – 3 val.

Papročių edukacinės programos bilieto kaina – 8 €*, mokiniams, studentams ir pensininkams  3 €* iki 90 min. ir 6 €* iki 180 min. Edukacinės programos bilieto kaina nuo 17 val. – 12 €*.

* Už maistą mokama atskirai.

Už atskirą mokestį galėsite pajodinėti Muziejaus aptvare: 1 ratas 1 asmeniui – 3 €, pasivažinėti vežimaičiu arba žiemą  važiu: po muziejaus teritoriją muziejaus lankytojams – 3 €, po Niūronių apylinkes (1 val.) – 40 € ekipažui.

Aš iškirpsiu tau leliją (pažintis su karpiniais Legų sodyboje)

 

Programos metu pristatoma savita liaudies meno šaka – karpiniai: jų kilmė, paplitimas bei populiarumas Lietuvoje. Sužinosite, kodėl Lietuvos kaime karpiniais buvo tapę svarbiausia interjero puošmena, supažinsite su juose dažniausiai vaizduojamais motyvais, kalendorinių švenčių ornamentika. Pristatysime popieriaus karpinių kūrimo priemones, mokysitės įvairių karpymo būdų, paskui ir patys pabandysite iškarpyti įvairius motyvus bei atrasti karpinių pritaikymo galimybes. Pasirinkę tematiką, sukursite savo karpinį. Aplankysite Arklio muziejų, kitus čia dirbančius amatininkus.

Programos pabaigoje skanausite kaimiškas vaišes.

Skirta vyresnio amžiaus mokiniams ir suaugusiesiems. Trukmė – 3 val.

Edukacinės programos bilieto kaina – 8 €, mokiniams, studentams, pensininkams – 6 €, edukacinės programos priemonių mokestis – 1 €. Už maistą mokama atskirai. Tartis iš anksto mob. 8 612 69 545 (Rita).

Prakalbintas molis“ (pažintis su puodžiaus amatu)

 

Arklio muziejaus amatų centre – ir vėl įkurtuvės. Čia į naujas patalpas persikėlė keramikos dirbtuvės. Joms įrengta keliskart erdvesnė, moderni ir patogi ekspozicinė bei edukacinė erdvė.

Programa „Prakalbintas molis“ atskleidžia keramikos amato istoriją, jos metu sužinosite apie molio technologijos subtilybes. Bus demonstruojami lipdymo, žiedimo, dekoravimo procesai, mokysitės formuoti molį: jį kočioti, pjaustyti, sulipdyti atskiras detales, formuoti figūras, jas dekoruoti, susipažinsite su molio degimo būdais. Galėsite nulipdyti ir savo molinuką, kuris vėliau bus išdegtas ir nukeliaus pas kūrėją. Ši programa – ne tik pažintinis, kūrybinis, bet ir meno terapijos procesas. Ekspozicijoje susipažinsite su Anykščių krašto senosios buitinės keramikos pavyzdžiais, muziejaus keramikių dirbiniais. Programos pabaigoje pakviesime aplankysite Arklio muziejų, kitus čia dirbančius amatininkus.

Skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val.

„Pinkit auskit, mano rankos“ (pažintis su audėjo amatu)

Programos metu sužinosite, kokie audiniai pasaulyje buvo seniausi ir kam jie naudoti. Susipažinsite su įvairiais juostų audimo būdais ir patys galėsite išausti vytinę, austinę arba pintinę juostelę. Iš anksto pasirinkite ir praneškite, kokius audimo būdus norėsite išbandyti, – mokiniams patariame austi vytinę arba austinę juostelę, o suaugusieji galėtų bandyti visus juostų audimo būdus. Programos pabaigoje aplankysite Arklio muziejų, kitus čia dirbančius amatininkus.

Skirta suaugusiesiems ir įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 3 val.

Edukacinės programos bilieto kaina – 8 €, mokiniams – 6 €, edukacinės programos priemonių mokestis – 1 €. Tartis iš anksto mob. 8 616 22 402 (Dalia).

Edukacinės programos „Ir tada buvo Žalgiris...“ plakatas

Troboje vakarieniauja gausi ūkininko šeimyna. Ramų vakarojimą nutraukia netikėtas beldimas į langą. Trumpam išėjęs šeimininkas grįžta su dviem partizanais...

Edukacinės programos metu aukštaitiškoje etnografinėje troboje muziejininkai (sodybos šeimininkas ir šeimininkė, du partizanai) pasakos apie lietuvių tautos partizaninį karą (gyvenimą slapstantis, kovas, ryšininkų veiklą), dainuos patriotines dainas, parodys troboje išlikusią slėptuvę. Aplankysite Niūronių miško pakraštyje esantį bunkerį, partizanų kapus kaimo kapinaitėse.

Skirta įvairių amžiaus grupių mokiniams. Trukmė – 2,5 val.

Edukacinės programos bilieto kaina moksleiviams – 6 €, už maitinimą mokama atskirai. Tartis iš anksto mob. 8 687 12 058 (Mindaugas)

Atsiliepimai

Komentuoti
 • Ri
  Rimalda Sudikienė
  2023-07-30

  Muziejuje ne tik galima sudalyvauti edukacijose, bet pajusti muziejaus gerą dvasią, optimistiškai nusiteikusius darbuotojus. O šventės-čia reikia vežtis vaikus, patiems sudalyvauti rugiapjūtėje ir sužinoti tikro darbo skonį, bendrystę ir papročius.

 • Da
  Daiva
  2022-09-22

  Mes gyvename užsienyje . Gimtaji miesta aplanke visada atvykstame I ši unikalu muzieju. Žavi kad kas kart jis atsinaujines ir labai patrauklus tiek vaikams tiek suaugusiems! Diena su profesionaliais darba mylinciais muziejaus darbuotojais prabega tarsi šventes akimirka! Jie visada su meile pasitinka ir su didziule meile išlydi širdis pripilde Lietuvišku tradiciju.sugryšime dar ir dar karta !

 • Ri
  Rima
  2021-08-15

  šį savaitgalį su drauge aplankėme Jūsų muziejų, likome sužavėtos tokio šilto, tokio nuoširdaus priėmimo. Jūsų kolektyvas NEREALUS! Norėčiau dar kartą iš visos širdies padėkoti nuostabiems muziejaus darbuotojams už jų darbą ir sukurtą nepakartojamą muziejaus aurą. Atskiras ačiū klojimo teatro aktoriams už spektaklį.

 • Gr
  Gr
  2021-06-12

  Muziejaus gidui galima parašyti 10 balų už patyčių įvaldymą. Ekskursija, edukacija ir eksponatai įdomūs.

 • asid_2337827059639522_height_800_width_800_ext_1562414776_hash_aesvxxgxaj7f0fim
  Vaida Samaviciene
  2019-06-06

  Sveiki sestadieniais dirbat ir kiek kainuotu 19 zmoniu i muzieju aciu uz atsakyma