VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kalanas

Viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro (toliau – Centro) vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (vidinis kanalas).

Pranešimus gali palikti esami ir buvę Centro darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Centru. Čia galite pateikti pranešimą apie pažeidimus Centre dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai,
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą,
  • neteisėto veiklos finansavimo,
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,
  • turto įgijimo neteisėtu būdu,
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo,
  • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Centru.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos apraše.

Centre paskirtas kompetentingas subjektas – direktoriaus pavaduotojas Rimantas Bikinas 8 381 59 177 yra atsakinga už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

Prašom užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Centrui formą ir siųsti el. paštu tvic@infoanyksciai.lt

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.


Informacija apie gautus pranešimus:

2022 metais vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimų negauta.