VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Prašymų ir skundų nagrynėjimo tvarką

VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro komisija nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su centro apsauga.

Prašymo / skundo pateikimo būdai:

  1. paštu (adresu Muziejaus g. 1, LT29147, Anykščiai);
  2. atvykus į įstaigą (Muziejaus g. 1, LT29147, Anykščiai),
  3. elektroniniu paštu (tvic@infoanyksciai.lt),
  4. telefonu (8 381) 59 177

Prašymo / skundo pateikimo reikalavimai
Teikiamame prašyme / skunde:

  1. nurodykite vardą ir pavardę, pavadinimą (jeigu kreipiatės juridinio asmens vardu),
  2. nurodykite kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti,
  3. suformuluokite konkretų klausimą ar nurodykite, kokią informaciją pageidaujate gauti,
  4. pasirašykite, o prašymą / skundą, siunčiamą  elektroninėmis priemonėmis pasirašykite kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leistų užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą,
  5. pridėkite įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą, jeigu prašymą / skundą pasirašo asmens atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas, patvirtinantis atstovavimą. 

Registracija
Jei norite sužinoti, ar Jūsų prašymas / skundas gautas ir užregistruotas, galite paskambinti telefonu (8 381) 59 177.

Gavimo patvirtinimas
Jūsų pageidavimu per 10 darbo dienų nuo gauto Jūsų prašymo / skundo užregistravimo Anykščių turizmo ir verslo informacijos komisijoje dienos išsiųsime gavimo faktą patvirtinantį dokumentą (pažymą) Jūsų nurodytu adresu ar elektroniniu paštu, išskyrus tuos atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto.

Nagrinėjimo laikas
Jūsų prašymą / skundą išnagrinėsime ne ilgiau kaip per 30 darbo dienų, o jeigu Jūsų keliamam klausimui išnagrinėti reikės daugiau laiko, apie nagrinėjimo pratęsimo priežastis pranešime nedelsdami.

Atsakymo pateikimas
Į prašymą / skundą atsakysime valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu jis pateiktas, jei neišreikšite noro gauti atsakymą kitu būdu.

Susisiekite:
VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras 
(8 381) 59 177
tvic@infoanyksciai.lt

Papildomos nuorodos:

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

Informacija atnaujinta 2022-12-23