Korupcijos prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

(šaltinis: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/korupcija/)

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

(šaltinis: http://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/)

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

  1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Apie Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu:

  1. Muziejaus g. 1, Anykščiai, LT-29147 ;

  2. Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriui el. paštu direktorius@infoanyksciai.lt  ir/ar telefonu +370 381 59177;

  3. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“;
  4. Anykščių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai, J Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.

Išsamiau su Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu galima susipažinti čia:

Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas 2021 m.

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą:

Direktorė Renata Gudonienė, el. paštas renata@infoanyksciai.lt