VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Korupcijos prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

(šaltinis: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/korupcija/)

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

(šaltinis: http://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/)

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

  1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa
  3. Viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro pareigybių, pareigybių,į kurias prieš skiriant asmenį bus pateikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas

Pranešimai apie korupciją

Apie Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu:

  1. Muziejaus g. 1, Anykščiai, LT-29147 ;

  2. Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Ema Abramovaitė-Juškienė  el. paštu direktorius@infoanyksciai.lt ir/ar telefonu +370 645 04989

  3. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. 
  4. Anykščių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai, J Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą:

Direktorė, Ema Abramovaitė-Juškienė el. paštas direktorius@infoanyksciai.lt

Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre

2024–2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo priemonės

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo

Veiksmų viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Mokomoji medžiaga

Vaizdo paskaita

 

Dėl pareigybių, dėl kurių teikimas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją.