VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimai

2020-05-27

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymas Nr. 10

Anykščių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą “Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” skelbia projektinių pasiūlymų atranką Anykščių miesto vietos plėtros strategijos 1 uždavinio „Suteikti Anykščių miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingus įgūdžius ir informaciją“ 1.1.1 veiksmo „Vietos valdžios, verslo ir bendruomenės bendradarbiavimo pagrindu veikiančio socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio sukūrimas Anykščiuose“, 1.1.2. veiksmo „Anykščių miesto gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje“, 1.1.3. veiksmo „Bendradarbiavimo tinklo tarp Anykščių miesto ir Anykščių rajono VVG teritorijoje veikiančių verslo subjektų sukūrimas siekiant organizuoti mikroverslo logistines sistemas“, 1.2.1. veiksmo „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ įgyvendinimui.

Galimi pareiškėjai - projektinius pasiūlymus pateikę viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miestas.

Kvietimo pabaiga - 2020 m. birželio 11 d. 16 val.

Kvietimo Nr. 10 dokumentai:

 1. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal veiksmą 1.1.1. „Vietos valdžios, verslo ir bendruomenės bendradarbiavimo pagrindu veikiančio socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio sukūrimas Anykščiuose“ ir šio veiksmo vertinimo kriterijai;
 2. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal veiksmą 1.1.2 . „Anykščių miesto gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje“ ir šio veiksmo vertinimo kriterijai;
 3. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal veiksmą 1.1.3. „Bendradarbiavimo tinklo tarp Anykščių miesto ir Anykščių rajono VVG teritorijoje veikiančių verslo subjektų sukūrimas siekiant organizuoti mikroverslo logistines sistemas“ ir šio veiksmo vertinimo kriterijai;
 4. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal veiksmą 1.2.1. Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ ir šio veiksmo vertinimo kriterijai;
 5. Projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas
 6. Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma;
 7. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija
 8. SVV statuso deklaracija 
 9. Vienos įmonės deklaracija
 10. 06.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. Nr. 1V-977 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927 PRIEMONĖS „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" (TAR, 2018-12-28, Nr. 21742). Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr

Daugiau informacijos kreiptis: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15 mob. 8 659 00319 , el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

 

KVIETIMAS NR.9

2020-03-23

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste

Anykščių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą “Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” skelbia projektinių pasiūlymų atranką Anykščių miesto vietos plėtros strategijos 1 uždavinio „Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste“ 1.2.1. veiksmo „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ ir  1.2.2. veiksmo „Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą“ įgyvendinimui.

Kvietimu siekiama prisidėti prie Anykščių miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimo per darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimą ir neaktyvių asmenų įtraukimą į aktyvią profesinę, švietimo ar visuomeninę veiklą.

Galimi pareiškėjai - projektinius pasiūlymus pateikę viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miestas. 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

1.2.1 veiksmui „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ – 25 000,00 Eur.;

1.2.2. veiksmui „Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą“ – 25 000,00 Eur.

Kvietimo pabaiga - 2020 m. balandžio 17 d. 16.00 val. Paraiškos ir visi jų priedai teikiami elektroniniu paštu anyksciumvvg@gmail.com 

 Mokymai pareiškėjams ir Anykščių miesto VVG valdybos nariams bus vykdomi nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis su kiekvienu individualiai. Registraciją į mokymus ar konsultacijas vykdoma anyksciumvvg@gmail.com.

Kvietimo dokumentai:

 1. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 9:
  1. Kvietimas 1.2.1. veiksmo "Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“
  2. Kvietimas 1.2.2. veiksmo "Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą"
 2. Projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijai: veiksmui 1.2.1. ir veiksmui 1.2.2.
 3. Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma;
 4. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija.

Projektų finansavimo sąlygų aprašas:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr

Daugiau informacijos suteiks Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė mob. 8 659 00319 , el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

KVIETIMAS NR.8

2020-03-09

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus:

 • paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste;
 • esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir naujų gyventojų poreikių atitinkančių paslaugų plėtrai.

Anykščių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą ,,Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” skelbia projektinių pasiūlymų atranką Anykščių miesto vietos plėtros strategijos 1 uždavinio „Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste“ 1.2.1. veiksmo „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ ir 2 uždavinio Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščiųmieste“ 2.1.1 veiksmo ,,Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“  įgyvendinimui.

Kvietimu siekiama prisidėti prie Anykščių miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimo per darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimą ir neaktyvių asmenų įtraukimą į aktyvią profesinę, švietimo ar visuomeninę veiklą bei prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą.

Galimi pareiškėjai - projektinius pasiūlymus pateikę viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miestas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

1.2.1 veiksmui „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ – 25 000,00 Eur.;

2.1.1.veiksmui ,,Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“ – 15 000,00 Eur.

Kvietimo pabaiga - 2020 m. kovo 23 d. 16.00 val. adresu: Šaltupio g. 15, Anykščiai.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimas 1.2.1. veiksmo „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“

Kvietimas 2.1.1. veiksmo ,,Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“

Projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijai: veiksmui 1.2.1. ir veiksmui 2.1.1.

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma;

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija.

Projektų finansavimo sąlygų aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr

2020 m. kovo 17 d. 10 val. bus organizuojami mokymai pareiškėjams, o 14 val. Anykščių miesto VVG valdybos nariams, adresu Šaltupio g. 15, Anykščiai. Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu anyksciumvvg@gmail.com

Daugiau informacijos suteis Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15 mob. 8 659 00319 , el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVIETIMAS NR.7

2020-01-28

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus:

 • paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste;
 • esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir naujų gyventojų poreikių atitinkančių paslaugų plėtrai.

Anykščių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą ,,Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” skelbia projektinių pasiūlymų atranką Anykščių miesto vietos plėtros strategijos 1 uždavinio „Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste“ 1.2.1. veiksmo „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ ir 2 uždavinio Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščiųmieste“ 2.1.1 veiksmo ,,Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“  įgyvendinimui.

Kvietimu siekiama prisidėti prie Anykščių miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimo per darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimą ir neaktyvių asmenų įtraukimą į aktyvią profesinę, švietimo ar visuomeninę veiklą bei prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą.

Galimi pareiškėjai - projektinius pasiūlymus pateikę viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miestas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

1.2.1 veiksmui „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ – 50 000,00 Eur.;

2.1.1.veiksmui ,,Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“ – 20 140,00 Eur.

Kvietimo pabaiga - 2020 m. vasario 28 d. 16.00 val. adresu: Šaltupio g. 15, Anykščiai.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimas 1.2.1. veiksmo „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“

Kvietimas 2.1.1. veiksmo ,,Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“

Projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijai: veiksmui 1.2.1. ir veiksmui 2.1.1.

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma;

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija.

Projektų finansavimo sąlygų aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr

2020 m. vasario 04 d. 10 val. bus organizuojami mokymai pareiškėjams, o 14 val. Anykščių miesto VVG valdybos nariams, adresu Šaltupio g. 15, Anykščiai. Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu anyksciumvvg@gmail.com

Daugiau informacijos suteiks Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15 mob. 8 659 00319 , el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

 

 

 

 

KVIETIMAS NR.6

2019-11-26

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus:

 • paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste;
 • esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir naujų gyventojų poreikių atitinkančių paslaugų plėtrai.

Anykščių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą ,,Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” skelbia projektinių pasiūlymų atranką Anykščių miesto vietos plėtros strategijos 1 uždavinio „Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste“ 1.2.1. veiksmo „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ ir 2 uždavinio Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščiųmieste“ 2.1.1 veiksmo ,,Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“  įgyvendinimui.

Kvietimu siekiama prisidėti prie Anykščių miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimo per darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimą ir neaktyvių asmenų įtraukimą į aktyvią profesinę, švietimo ar visuomeninę veiklą bei prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą.

Galimi pareiškėjai - projektinius pasiūlymus pateikę viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miestas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

1.2.1 veiksmui „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ – 25 000,00 Eur.;

2.1.1.veiksmui ,,Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“ – 22 500,00 Eur.

Kvietimo pabaiga - 2020 m. sausio 6 d. 16.00 val. adresu: Šaltupio g. 15, Anykščiai.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimas 1.2.1. veiksmo „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“

Kvietimas 2.1.1. veiksmo ,,Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“

Projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijai: veiksmui 1.2.1. ir veiksmui 2.1.1.

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma;

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija.

Projektų finansavimo sąlygų aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr

2019 m. gruodžio 04 d. 10 val. bus organizuojami mokymai pareiškėjams, o 14 val. Anykščių miesto VVG valdybos nariams, adresu Šaltupio g. 15, Anykščiai. Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu anyksciumvvg@gmail.com

Daugiau informacijos suteiks Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15 mob. 8 659 00319 , el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

 

 

 

 

 

KVIETIMAS NR.5

2019-10-03

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste.

Anykščių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” skelbia projektinių pasiūlymų atranką Anykščių miesto vietos plėtros strategijos 1 uždavinio „Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste“ 1.2.1. veiksmo „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ ir  1.2.2. veiksmo „Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą“ įgyvendinimui.

Kvietimu siekiama prisidėti prie Anykščių miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimo per darbo rinkoje paklausių profesinių įgūdžių įgijimą ir neaktyvių asmenų įtraukimą į aktyvią profesinę, švietimo ar visuomeninę veiklą.

Galimi pareiškėjai - projektinius pasiūlymus pateikę viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miestas. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną projektinio pasiūlymo paraišką.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

1.2.1 veiksmui „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“ – 25 000,00 Eur.;

1.2.2. veiksmui „Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą“ – 25 000,00 Eur.

Kvietimo pabaiga - 2019 m. lapkričio 5 d. 16.00 val. adresu: Šaltupio g. 15, Anykščiai.

2019 m. spalio 10 d. 10 val. bus organizuojami mokymai pareiškėjams, o 14 val. Anykščių miesto VVG valdybos nariams, adresu Šaltupio g. 15, Anykščiai

Kvietimo dokumentai:

 1. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 5:
  1. Kvietimas 1.2.1. veiksmo „Naujų profesinių įgūdžių įgijimas“
  2. Kvietimas 1.2.2. veiksmo „Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą"
 2. Projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijai: veiksmui 1.2.1. ir veiksmui 1.2.2.
 3. Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma;
 4. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija.

Projektų finansavimo sąlygų aprašas:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr

Daugiau informacijos suteiks Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15 mob. 8 659 00319 , el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

 

 

 

 

KVIETIMAS NR.4

2019-07-24

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir naujų gyventojų poreikių atitinkančių paslaugų plėtrai

Anykščių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” skelbia projektinių pasiūlymų atranką Anykščių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščių mieste“ veiksmo „Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“ įgyvendinimui.

Kvietimu siekiama prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą.

Galimi pareiškėjai - projektinius pasiūlymus pateikę viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miestas. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną projektinio pasiūlymo paraišką.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 21 075,45 Eurai

Kvietimo pabaiga - 2019 m. rugsėjo  15 d. 13.00 val. adresu: Šaltupio g. 15, Anykščiai.

Liepos 25 d. 15 val. bus organizuojami mokymai Anykščių miesto VVG valdybos nariams.

Liepos mėn. 31 d. 13 val. bus organizuojami pareiškėjų mokymai adresu Šaltupio g. 15, Anykščiai

Kvietimo dokumentai:

 1. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 4;
 2. Projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas
 3. Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma;
 4. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija
 5. 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. Nr. 1V-977 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927 PRIEMONĖS „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" (TAR, 2018-12-28, Nr. 21742). Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad521430970c11e9ae2e9d61b1f977b3

Daugiau informacijos sureiks Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15 mob. 8 659 00319 , el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

Kvietimas teikti Anykščių miesto vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 3

2019-06-04

Anykščių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Anykščių miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos veiksmus (projektas „Anykščių miesto  vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-0-001, projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų:

1.1.2. veiksmas. Anykščių miesto gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje (kriterijai).

Kvietimuose  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 75 000 eurai.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai:

 1. viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija - Anykščių miestas.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai:

 1. VVG teritorijoje įregistruoti ir savo veiklą vykdantys privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos.

Daugiau informacijos: 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PSFA) II skyrius.

Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms).

Kvietimo pabaiga: 2019 m. liepos mėn. 05 d. 10.00 val.

Mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams bus organizuojami:

2019 m.  birželio 12 d. 10 val. ir 14 val.

Mokymų vieta – Šaltupio g. 15, Anykščiai

Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu anyksciumvvg@gmail.com

Konsultacijos kvietimo klausimais: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15 Anykščiai, tel. +37065900319, el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

Kvietimo dokumentai:

 (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944).