VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Naujienos

2022-02-18

Kviečiamas visuotinis AMVVG narių susirinkimas 2022 m. vasario 25 d., 15 val., Anykščių menų inkubatoriuje, J. Biliūno g. 53, Anykščiai.

Planuojama darbotvarkė:

  1. Dėl asociacijos AMVVG 2021 metų veiklos ataskaitos  tvirtinimo;  

  1. Dėl asociacijos AMVVG 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo; 

  1. Dėl AMVVG dalyvavimo Klasterio steigime; 

  1. Dėl AMVVG tolimesnės veiklos perspektyvos. 

 

Susipažinti su AMVVG 2021 m. ataskaita galite paspaudę šią nuorodą

Daugiau informacijos el.p. anyksciumvvg@gmail.com

 

2021-02-09

Kviečiame visu Anykščių miesto vietos veiklos grupės narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks nuotoliniu būdu vasario 18 d. 15 val.

DARBOTVARKĖ:

1. 2020 m. Anykščių miesto VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas;
2. 2020 m. Anykščių miesto VVG finansinės ataskaitos tvirtinimas;
3. Strategijos įgyvendinimas ir kiti einamieji klausimai.

Daugiau informacijos tel. +37060799621, el.p. anyksciumvvg@gmail.com

 

 

 

 

2020-10-19 d.

Kviečiame Anykščių miesto vietos veiklos grupės narius  į visuotinį Anykščių miesto vietos veiklos grupės narių susirinkimą, kuris vyks spalio 27 d.  16:00 val., nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Strategijos įgyvendinimas ir naujienos;

2. Strategijos keitimas;

3. Kiti einamieji klausimai.

 

Telefonas pasiteiravimui +37065900319.

 

 

 

 

2020-06-09

Anykščių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Anykščių miesto VVG) inicijuoja Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos keitimą ir kviečia Anykščių miesto bendruomenę išsakyti / pareikšti nuomonę minėtu klausimu.

Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos 2. tikslo „Prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą“, 2.1. uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščių mieste“, 2.1.3. veiksmo „Priemonių skirtų pabėgėlių integracijai įgyvendinimas“ numatyti tikslinės grupės dalyviai – pabėgėlio statusą turintys asmenys. Anykščių miesto VVG, įgyvendindama Vietos plėtros strategiją, 2019-05-13 d. raštu kreipėsi į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrių prašydama suteikti informaciją apie pabėgėlio statusą turinčius asmenis, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje. 2019-06-26 gautas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus raštas, kuriuo Anykščių miesto VVG buvo informuota, kad duomenų apie Anykščių rajono savivaldybės administracijos teritorijoje pabėgėlio statusą turinčius asmenis, deklaravusius minėtoje teritorijoje gyvenamąją vietą, nėra.

Dėl išvardintų aplinkybių bei žinant bendrą pabėgėlių situaciją šalies mastu, kyla grėsmė nepasiekti Vietos plėtros strategijos 2. tikslo „Prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą“, 2.1. uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščių mieste“ : „Integruota pabėgėlių, skaičius“ – 5 pabėgėliai. Dėl to Anykščių miesto VVG siūlo inicijuoti Vietos plėtros strategijos keitimą, Iš 2. tikslo „Prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą“, 2.1. uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščių mieste“, 2.1.3. veiksmo „Priemonių skirtų pabėgėlių integracijai įgyvendinimas“ išbraukti pabėgėlių sociokultūrinės integracijos veiklas. Šiam veiksmui numatytas strategijos lėšas (10 000 eurų) panaudoti esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtrai Anykščių mieste. Vietos plėtros strategijos stebėsenos produkto rodiklį „Integruota pabėgėlių, skaičius“ – 5 pabėgėliai, išbraukti, o rodiklyje „Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius“ – 3 projektai, pakeisti rodiklį į 4 projektus.

Taip pat, Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijoje 1. tikslo „Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste“,  1.1. uždavinio „Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Anykščių mieste“, 1.1.1. veiksme „Vietos valdžios, verslo ir bendruomenės bendradarbiavimo pagrindu veikiančio socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio sukūrimas Anykščiuose, išnaudojant sukurtą viešąją infrastruktūrą“ siūlome veiksmo pavadinime ir veiksmo turinio aprašyme išbraukti naudojamas sąvokas apie viešosios infrastruktūros naudojimą. Šiuo veiksmu buvo suplanuota įveiklinti naująjį Tilto gatvės kompleksą Anykščių mieste. Deja, iki Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros įgyvendinimo pabaigos, minėtoje viešojoje infrastruktūroje dar nebus baigti statybų darbai. Siūlome 1.1.1. veiksmo pavadinimą išdėstyti taip: „Vietos valdžios, verslo ir bendruomenės bendradarbiavimo pagrindu veikiančio socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio sukūrimas Anykščiuose“.

Kviečiame miesto bendruomenės narius el. paštu: anyksciumvvg@gmail.com, socialinių tinklų ar / ir tel. +37065900319 iki 2020 m. birželio 16 d. išsakyti / pareikšti nuomonę dėl Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

2020-02-05

Kviečiame susipažinti su AMVVG 2019 metų veiklos ataskaita:

 

 

 

 

 

2020-01-31

Kviečiame į visuotinį Anykščių miesto vietos veiklos grupės narių susirinkimą, kuris vyks vasario 7 d., 15 val., adresu Šaltupio g. 15, Anykščiai.

DARBOTVARKĖ:

1. Valdybos narių sudėties keitimas;

2. Strategijos keitimas;

3. 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas;

4. Kiti einamieji klausimai.

Po visuotinio narių susirinkimo vyks valdybos narių susirinkimas.

Telefonas pasiteiravimui +37065900319.

 

 

 

 

2019-09-18

Kviečiame visus Anykščių miesto vietos veiklos grupės narius į visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks rugsėjo 27 d. 15 val savivaldybės mažojoje posėdžių salėje. 

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl asociacijos Anykščių miesto vietos veiklos grupės naujos valdybos sudėties patvirtinimo;
  2. Dėl naujo asociacijos pirmininko išrinkimo.
  3. Kiti einamieji klausimai

Po visuotinionarių susirinkimo vyks naujos valdybos susirinkimas.

 

 

 

Kviečiame viešiuosius ir privačiuosius juridinius asmenis, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija - Anykščių miestas, teikti Anykščių miesto vietos plėtros projektinius pasiūlymus.

Kvietmas skelbiamas pagal 1.1.2. veiksmą Anykščių miesto gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje.

Detalią informaciją apie kvietimus rasite https://www.infoanyksciai.lt/kvietimai/

Tel. nr. pasiteirauti +37065900319.

 

 

 

 

Anykščių miesto vietos veiklos grupės mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams

2019 m. birželio 12 d. 10 val. ir 14 val. adresu Šaltupio g. 15, Anykščiai bus organizuojami mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams, kurie planuoja teikti paraiškas projekto „Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" kvietimo atrankai Nr. 3.

Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu anyksciumvvg@gmail.com

Primename, kad kvietimo atrankai Nr. 3 paruoštas projektinis pasiūlymas turi būti pristatomas iki 2019 m. liepos 05 d. 10.00 val. į Anykščių miesto vietos veiklos grupės buveinę, adresu Šaltupio g. 15, Anykščiai.

Konsultacijos kvietimo klausimais: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15, Anykščiai, el.p. anyksciumvvg@gmail.com, tel.nr. +37065900319.

 

 

 

 

2019-03-04 

Kviečiame susipažinti su su AMVVG 2018 m. veiklos ataskaita: