ANYKŠČIŲ ŠILELIS

Antanas Baranauskas. ANYKŠČIŲ ŠILELIS : poema. – Anykščiai, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2009. – 100 p., iliustr., 1 kompaktinė plokštelė. 

 

Minint 150 metų nuo „Anykščių šilelio“ sukūrimo, poema išleista su dailininko Prano Lapės iliustracijomis, kurios buvo sukurtos JAV poemos 100-mečiui ir iki šiol nepublikuotomis Lietuvoje. „Anykščių šilelis“ skaitytojui pateikiamas dviem pavidalais: ne tik skaitomas, bet ir giedamas (knyga su kompaktine plokštele). Paties A. Baranausko sukurta melodija „Anykščių šilelį“ gieda anykštėnių moterų trio: Emilija Petrokienė (1927–1995), Jonė Marciukienė (1926–2003) ir Sofija Pakalnienė (g. 1924 m.). Poemą kaip literatūros istorijos šaltinį analizuoja prof. Viktorija Daujotytė įvadiniame straipsnyje „Anykščių šilelio“ įstabioji galia“. P. Lapės iliustracijas, jų modernumą ir išskirtinumą šios poemos iliustravimo tradicijoje aptaria menotyrininkė Nijolė Tumėnienė straipsnyje „Anykščių šilelis“ Prano Lapės interpretacijoje“. Iš 1961 m. „Anykščių šilelio“ leidimo publikuojamas Vinco Maciūno straipsnis „Poemos literatūrinė reikšmė“. Leidinį parengė Rasa Bražėnaitė ir Skaidrė Račkaitytė.

Prekė įtraukta į krepšelį