VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

ANTANO BARANAUSKO ASMENINĖ BIBLIOTEKA

Inga Liepaitė, Antanas Verbickas. ANTANO BARANAUSKO ASMENINĖ BIBLIOTEKA : studija. – Anykščiai, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2016. – 220 p., portr., iliustr.

 

Antano Baranausko asmeninė jo biblioteka ligi šiol nebuvo specialus humanitarinių ir socialinių mokslų atstovų tyrimų objektas. Šiuo tyrimu pirmiausia siekta išsiaiškinti ir suregistruoti visas šiandien autoriams žinomas išlikusias kadaise A. Baranausko bibliotekai priklausiusias knygas, išsklaidytas skirtingose Lietuvos atminties institucijose ir privačiose kolekcijose. Remiantis poetui ir vyskupui priklausiusiomis ir jo paties kitiems asmenims dedikuotomis knygomis, sutelktų nepublikuotų ir publikuotų šaltinių ir literatūros teikiamomis galimybėmis, šioje studijoje atskleidžiamas A. Baranausko ir knygos sąlytis vaikystėje, brandos ir kūrybos amžiuje, gilinamasi į bibliotekos formavimo poreikį, būdus, šaltinius, turinio sanklodą ir vertę, bibliotekos ir knygos kultūrą, aptariamas bibliotekos likimas Lietuvoje ir Seinuose. Knygos apipavidalinimą sukūrė Vilniaus dailės akademijos profesorius Alfonsas Žvilius.

Prekė įtraukta į krepšelį