VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

ANYKŠČIŲ BALADĖS

Bronė Buivydaitė. ANYKŠČIŲ BALADĖS / parengė Rasa Bražėnaitė, Skaidrė Račkaitytė, dizainas ir maketas Ingos Petrauskienės. – Anykščiai: A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Vilnius: „Petro ofsetas“, 2014. – 56 p., iliustr.

 

Bronė Buivydaitė-Tyrų Duktė (1895–1984), pirmoji moteris lyrikė Lietuvoje, kūrė eilėraščius, legendas, eiliavo liaudies pasakas, rašė apysakas vaikams, romanus, apsakymus. 1930 m. buvo išleistas romantinis eiliuotų padavimų rinkinys „Anykščių baladės“, antroji jaunos poetės knyga. Tai − iš mamos Karolinos ir bobutės Marijos, iš senųjų anykštėnų dar vaikystėje girdėti padavimai apie tolimą Lietuvos praeitį, apie garsiausias Anykščių apylinkių vietas −  Būdragaidžio ežerėlį ir Karalienės liūną, Piestupį ir Marčiupio upelį, Smėliakalnius ir Aruodėlius ir jų pavadinimų kilmę, apie drąsius karžygius ir apie visas kliūtis įveikiančią meilę... Šiuos padavimus, įvilkusi į tuo metu reto žanro – baladžių − rūbą, B. Buivydaitė pavertė savitais ir meniškai įtaigiais poezijos kūriniais. Knyga iliustruota tarpukario fotoatvirukais su Anykščių apylinkių vaizdais.

Prekė įtraukta į krepšelį