VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

ANYKŠČIAI XX AMŽIUJE

ANYKŠČIAI XX AMŽIUJE 

Straipsnių rinkinys atskleidžia dalį XX amžiaus Anykščių krašto istorijos, kurią tyrinėjo muziejininkai, kraštotyrininkai, bibliotekininkai, Lietuvos istorijos instituto mokslininkai: Tomas Baranauskas, Ričardas Čepas, Veronika Dikčiuvienė, Algirdas Gogelis, Eugenijus Grunskis, Raimondas Guobis, Elena Karosaitė-Gimbutienė, Juozas Matusevičius, Ona Navickienė, Saulius Nefas, Vincas Petronis, Asta Ražanskienė, Jonas Sližys, Žilvytis Šaknys, Kristina Šliavaitė, Stasė Tankūnienė, Antanas Tyla, Gintaras Vaičiūnas, Rimantas Vanagas, Vida Zasienė ir Ona Zlatkutė-Šimelienė. Jų tekstai atspindi Anykščių krašto istorinius įvykius, kultūrinį gyvenimą.

Rinkinio sudarytojas Antanas Verbickas, redaktoriai Rasa Bražėnaitė, Vygandas Račkaitis, Milda Telksnytė ir A. Zukas, dailininkas Romas Dubonis. Nuotraukos iš A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus rinkinių bei privačių kolekcijų, spalvota viršelio nuotrauka Jono Junevičiaus.

Prekė įtraukta į krepšelį