VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Parama - „Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos“

Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino naują paramos priemonę „Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos“, kuria vietinio ir atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams ir gidams numatoma suteikti 750.000 Eur dydžio finansavimą.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu privalo:

  1. Būti labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas.
  2. Turėti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prie Teisingumo ministerijos išduotą vietinio arba atvykstamojo turizmo organizatoriaus licenciją arba gido pažymėjimą. Licencija arba pažymėjimas turi būti išduotas ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d.
  3. Būti registruotu Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d., jei jis yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė arba būti įregistravusiu individualią veiklą 79.90 klasei pagal EVRK 2 red., ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d., arba įsiregistravo šią individualią veiklą ar gavo verslo liudijimą turistų gidų veiklai Nr. 082 pagal Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatorių, patvirtintą VMI įsakymu ne trumpesniam kaip 30 dienų terminui laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 31 d. iki 2021 m. liepos 31 d., jei jis yra fizinis asmuo.

4. Būti pateikusio Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

5. Turėti teisę gauti de minimis pagalbą.

6. Būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

7. Pareiškėjas yra įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“.

 

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

1. Tiesioginės išlaidos:

1.1. veiklas vykdančio personalo darbo apmokėjimas;

1.2. programavimo paslaugų, apimančių interaktyvių pažintinių maršrutų, virtualių ekskursijų, audiogidų, personalizuotų kelionių paketų sudarymo sistemų kūrimą, išlaidos;

1.3. turizmo produktų ir paslaugų skaitmeninės reklamos kūrimo ir transliavimo išlaidos;

1.4. turizmo produktų ir paslaugų rinkodaros inovacijų diegimas skaitmeninės rinkodaros priemonėse išlaidos;

1.5. trumpalaikio ir (ar) ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamojo turto), įsigijimo arba nuomos išlaidos.

2. Netiesioginės išlaidos.

 

Bendra Paraiškos vertė negali viršyti 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

Finansuojama Paraiškos dalis yra 85 procentai nuo tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su Veiklų įgyvendinimu ir būti patirtos Pareiškėjo 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. gruodžio 5 d. laikotarpiu.

Vienas Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką, kurioje gali numatyti vieną arba daugiau veiklų.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Priemonę įgyvendina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Paraiškas galima teikti iki spalio 15 dienos.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aprašas

Nuoroda

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti