VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV) teikti paraiškas

Anykščių rajono savivaldybės administracija nuo 2022 m. liepos 1 d. iki  spalio 31 d. 17.00 val. kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas.

Parama teikiama  iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirta Projektų įgyvendinimui pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytai priemonei, skirtai  smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimui   (toliau – Priemonė) ir prisidedantiems prie Anykščių rajono savivaldybės ekonomikos plėtros bei konkurencingumo didinimo.

Priemonės tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi bei plėtojimą, Anykščių rajono ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą SVV subjektams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Savivaldybės teritorijoje, padedantiems kartu siekti bendros vizijos, Anykščių rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytų strateginių tikslų bei atitinkantiems  Aprašo reikalavimus. Priemone siekiama skatinti svarbių nedidelės apimties projektų, kurie savo turiniu, veikla, įranga ar vizualizacija reprezentuotų ir garsintų Anykščių rajoną, įgyvendinimą.

 

Remiamos veiklos:

  • naujos įmonės ar filialo steigimas;
  • naujų darbo vietų įkūrimas;
  • verslo kūrimui / plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimas;
  • viešinimas bei reklamos priemonių diegimas;
  • vietinių užimtumo iniciatyvų projektų dalinis kompensavimas;
  • verslo idėjos / naujos veiklos krypties projektai, inovacijos.

   Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama visos ar dalis paramos gavėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus pareiškėjus, kurie neturi galimybės PVM mokesčio įtraukti į ataskaitą, kai jie yra ne PVM mokėtojai. SVV subjektas iki paraiškos pateikimo projektą įgyvendina savo lėšomis ir teikia paraišką, kurioje deklaruoja projekto įgyvendinimo metu patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

   Rengiant paraiškas vadovautis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-TS-180 „Dėl paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu „Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tvarkos aprašas“  (toliau – Aprašas).

 

APRAŠAS

Vienu metu vienas pareiškėjas gali teikti 1 (vieną) paraišką ne daugiau  – 3 (trims) finansavimo veikloms.

 

PARAIŠKA

Paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

  1. pristatant Paraiškos originalą adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai;
  2. teikiant Paraišką naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt.

 

Priemonės įgyvendinimo, paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Priemonės koordinatorė – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius specialistė Vida Meliūkštienė tel. (8 381) 59012, mob. +370 606 36836, el. p. vida.meliukstiene@anyksciai.lt 

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

Atsiliepimai

Komentuoti