KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL TILTO G. KOMPLEKSO PASTATŲ IR ERDVIŲ ĮVEIKLINIMO

 Kviečiame teikti pasiūlymus dėl Tilto g. komplekso pastatų ir erdvių įveiklinimo iki 2021 m. gruodžio 1 d. el. p. info@anyksciai.lt  arba adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai.

Renginio  „Galimybės, būdai ir priemonės įveiklinant Tilto, Muziejaus ir Gegužės gatvėse atnaujintą infrastruktūrą“, vykusio Anykščių kultūros centre, pristatymai: 

Projektas „Anykščių miesto vieešųjų erdvių sistemos pertvarkymas"

 

Pristatymas

ATRANKOS KRITERIJŲ RODIKLIAI IR RODIKLIŲ ĮVERTINIMAS BALAIS

Nuoroda

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti