VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“

VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

 

Priemonė skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimui, kuriant naujus socialinius verslus bei plėtojant veikiančius taip skatinant naujų darbo vietų kūrimąn ir socialinių problemų sprendimą (pvz. demografinės padėties kaime stabilizavimas, socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas, soc. paslaugų trūkumas ir kt.).

Priemone skatinama fizinių ir juridinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, kuriant socialinį verslą, apimantį įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą.

 

TINKAMI VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJAI

  • VVG teritorijoje registruotas ir veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.
  • VVG teritorijoje naujai įregistruotas, tačiau veiklos dar nevykdantis privatus juridinis asmuo atitinkantis mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

 

FINANSAVIMAS

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000 Eur

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti: iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. kovo 9 d. 8.00 val. iki 2022 m. balandžio 11 d.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu Ladigos g.1-204, Anykščiai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama telefonais 8 614 88577

VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 615 30539, administratorė Ilona Jurevičienė.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS

www.anyksciuvvg.lt

Finansavimo aprašas

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti