VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

VMI kviečia ir nesavarankiškas įmones kreiptis subsidijos per EDS

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, jog nuo šiandien dėl negrąžinamosios subsidijos gali kreiptis ir nesavarankiškos įmonės (Pareiškėjas), atitinkančios Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatytus ir su Europos Komisija suderintus aprašo kriterijus. Šioms įmonėms skirta bendra subsidijų suma yra 100 mln. eurų.

Nesavarankiškos įmonės paraišką pateikti gali Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS > Subsidijos paraiškos KIT718 pildymas).

„Vertinant, ar nesavarankiška įmonė atitinka nustatytus kriterijus subsidijai gauti, atsižvelgiama ir į su ja susijusių įmonių 2019 m. finansinius rodiklius: su pareiškėju susijusios Lietuvoje veikiančios įmonės taip pat turi būti pateikusios VĮ Registrų centras finansines ataskaitas, su užsienio juridiniais asmenimis susijusios, kartu su paraiška teikia ir šių užsienio įmonių finansinių ataskaitų už 2019 m. rinkinius ar juos atitinkančius finansinius duomenis“, - sako VMI Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė, pridurdama, jog dėl šių priežasčių parengta detalesnė paraiškos forma, kurioje reikia nurodyti papildomus duomenis apie susijusius su įmone fizinius ir Lietuvos bei užsienio juridinius asmenis.

Sąlygos ir kriterijai subsidijai gauti nesikeičia.

Į subsidiją pretenduoja nesavarankiškos įmonės, kurių vidutinė mėnesio apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. lyginant laikotarpį nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. Jei įmonės pagrindinė veikla buvo apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., lyginama vidutinė apyvarta nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. Įmonės, įsteigtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., kurios negavo pajamų nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d., į subsidiją pretenduoja, jei jų pagrindinė veikla įtraukta ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Taip pat prieš teikdamos paraiškas nesavarankiškos įmonės turi įsivertinti, ar atitinka visus apraše išdėstytus kriterijus. Pažymėtina, jog į subsidiją nepretenduoja tos įmonės, kurių nors viena veikla yra žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros srityse bei kredito ir finansų įstaigos.

Gavus paraišką, VMI įvertina ar nesavarankiška įmonė atitinka Apraše nustatytus kriterijus. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) ir Konkurencijos taryba (KT) Pareiškėją ir su juo susijusias įmones vertina bendrai. Gavus teigiamą sprendimą, VMI suskaičiuoja nesavarankiškai įmonei priklausiančią subsidijos sumą ir informuoja Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, kuriai priėmus sprendimą skirti subsidiją  Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras perveda skirtą subsidiją.

Atsakymas dėl teigiamo ar neigiamo sprendimo skirti subsidiją įmonei išsiunčiamas per Mano VMI.
Subsidijos dydis priklauso tik nuo Pareiškėjo sumokėto GPM.

Subsidija apskaičiuojama pagal iki 2020 m. sausio 31 d. nesavarankiškos įmonės už 2019 m. sumokėtą ir / arba įskaitytą GPM sumą:

  • 25 proc. nuo sumokėto ir / arba įskaityto GPM, jei ši GPM suma buvo daugiau kaip 2 000 Eur.
  • 500 Eur subsidija, jei ši GPM suma yra 2 000 Eur arba mažiau.
  • 500 Eur subsidija, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m lapkričio 30 d. įsteigtoms įmonėms,  kurios laikotarpyje nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. negavo pajamų.

VMI primena, jog sausio 20 d. pakvietė savarankiškas įmones nukentėjusias nuo pandemijos kreiptis subsidijos ir paraišką jau pateikė 17,8 tūkst. įmonių iš kurių 10,9 tūkst. skirta 23,3 mln. eurų. 3,2 tūkst. prašymai buvo atmesti, kadangi įmonės neatitiko nustatytų kriterijų, 2,3 tūkst. paraiškų šiuo metu yra vertinamos, 1,5 tūkst. paraiškų grąžintos įmonėms patikslinti. Kvietimai teikti paraiškas savarankiškoms ir nesavarankiškoms įmonėms subsidijai gauti galioja iki birželio 1 d., o bendra numatyta pagalbos suma 150 mln. eurų.

Informaciją apie subsidijas mokesčių administratorius įmonėms pateikė ir asmeniškai, Mano VMI sistemoje. Konsultacijas mokesčių klausimais teikia VMI specialistai trumpuoju telefonu 1882. Taip pat, aktuali informacija bei atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus yra skelbiami ir nuolat atnaujinami www.vmi.lt skiltyje Nukentėjusiems nuo COVID-19.
 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

Atsiliepimai

Komentuoti