VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

„Tiesioginės COVID-19 paskolos“

Informuojame, kad skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ įgyvendinimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) papildytas naujomis nuostatomis – įvesta sąvoka „Apyvarta“ ir pakeista nuostata, kaip apskaičiuojama didžiausia galima suteikti paskolos suma.

Atlikti pakeitimai ypač aktualūs verslo subjektams, registravusiems veiklą po 2019 m. sausio 1 d.

Papildytame Apraše didžiausia galima suteikti paskolos suma apskaičiuojama remiantis paskolos gavėjo darbuotojų darbo užmokesčiu (paskolos gavėjui pateikus prašymą) arba paskolos gavėjo 2019 m. apyvarta.

Tuo atveju, kai paskolos suma apskaičiuojama remiantis paskolos gavėjo darbuotojų darbo užmokesčiu, laikomasi šių nuostatų:

Paskolos gavėjams:

  1. registravusiems veiklą iki 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams, remiantis 2019 m. faktiniais duomenimis, apskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus.
  2. registravusiems veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis 2019 m. ir 2020 m. faktiniais duomenimis.

Tuo atveju, kai paskolos suma apskaičiuojama remiantis paskolos gavėjo 2019 m. apyvarta, paskolos suma turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos.

Tiek vienu, tiek kitu atveju paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur.

Atkreipiame dėmesį, kad priemonės Aprašo nuostata taikoma naujai pateikiamoms paraiškoms.

Taip pat primename, kad vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama tik viena 1 (vieno) mėnesio vidutinės apyvartos dydžio paskola. Vidutinės mėnesio apyvartos skaičiavimo laikotarpis nustatomas ir paskolos suma apskaičiuojama pagal INVEGOS patvirtintą metodiką. Remiantis ja, yra parengta paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklė, kuri viešai skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Suteiktos paskolos suma negali būti didinama.

Priemonės Aprašo nauja redakcija

 

INVEGA informacija

Atsiliepimai

Komentuoti