VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas įgyvendinti socialinių paslaugų ir neįgaliųjų socialinės integracijos projektus.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

1. Socialinių paslaugų teikimo projektams – Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios socialinių paslaugų įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įmonės ir kitos įstaigos bei organizacijos, teikiančios socialines paslaugas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus Anykščių rajono savivaldybės gyventojams (išskyrus Anykščių rajono savivaldybei pavaldžias biudžetines įstaigas);

2. Neįgaliųjų socialinės integracijos projektams – Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios neįgaliųjų asociacijos, socialinės, sveikatos, švietimo, kultūros ir sporto įstaigos bei organizacijos, teikiančios paslaugas Anykščių rajono neįgaliesiems (išskyrus Anykščių rajono savivaldybei pavaldžias biudžetines įstaigas).

 

Pareiškėjai savo Projektų veiklai vykdyti gali pasitelkti partnerius

 

 

. PRIORITETAI

1. Socialinių paslaugų, kurios kaip prioritetinės socialinių paslaugų rūšys įvardintos Anykščių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plane, kurį kiekvienais metais patvirtina Anykščių rajono savivaldybės taryba, teikimui;

2. Tęstiniams projektams;

3. Projektams, skirtiems neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0–40 procentų darbingumo lygis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) arba slaugos poreikis;

4. Projektams, kuriuose socialines paslaugas numatoma teikti visų Anykščių rajono seniūnijų gyventojams;

5. Projektams, kurie turi kitų finansavimo šaltinių lėšų.

 

 

FINANSAVIMAS

1. socialines paslaugas teikiančių darbuotojų, vykdančių veiklas socialinių paslaugų projektuose, darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms;

2. maitinimo išlaidoms (jei numatoma teikti maitinimo paslaugą);

3. transporto išlaidoms, susijusioms su Projekte numatytų paslaugų teikimu (kurui, eksploatacijai, draudimui, transporto priemonių nuomai), sumokėti;

4. kanceliarinėms prekėms, spausdinimo, dauginimo ir pan. išlaidoms;

5. patalpų, skirtų vykdyti Paraiškoje aprašytą veiklą, eksploatavimo išlaidoms (šildymui, elektrai, vandentiekiui, kanalizacijai, ryšių paslaugoms);

6. komisinis mokestis už banko dokumentų, susijusių su projekto veiklomis, tvarkymą, išskyrus metinį banko kortelės aptarnavimo mokestį;

7. išlaidoms, susijusioms su patalpų, skirtų socialinių paslaugų teikimui, remonto darbais;

8. kitoms pagrįstoms, su Projekte numatomų veiklų vykdymu susijusioms išlaidoms.

 

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Nuo 2022 m. balandžio 12 d. iki 2022 m. gegužės 2 d.

Paraiškos gali būti atsiųstos el. paštu socialinis@anyksciai.lt arba per e. pristatymo sistemą į Savivaldybės elektroninio pristatymo dėžutę naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt

 

DAUGIAU INFORMACIJOS

Informacija teikiama tel. (8 381) 53 035, el. p. rita.ziukiene@anyksciai.lt

https://www.anyksciai.lt

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti