VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Renkamos paraiškos verslo pradžiai kaime

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2020 m.)

Paraiškų priėmimas – nuo 2020-05-18 iki 2020-06-15

Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Remiama veikla:

  • pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).

Išmokos dydis:

  •  iki 18 800 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta;
  •  iki 37 600 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip 2 darbo vietos.

 

Paraiškos NMA gali būti teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą. 

Pildant paraiškas per ŽŪMIS, jos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.


 

Aktuali informacija:

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

 

Atsiliepimai

Komentuoti