VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

PRIIMAMOS PARAIŠKOS KOMPENSUOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINES PRIEMONES ANYKŠČIŲ RAJONE

Kekvienas žemės sklypo (tiek miško, tiek žemės ūkio paskirties), kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, 2022 metais (iki gruodžio 1 d.) numatęs diegti žemės sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki š. m. birželio 1 d. gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms dalinai kompensuoti. Vėliau pateiktos paraiškos nebus priimamos. 

 Laiku pateiktas paraiškas prevencinėms priemonėms kompensuoti vertina Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-1012 sudaryta paramos teikimo komisija. Apie numatytas skirti lėšas prevencinių priemonių diegimui kompensuoti paraiškas pateikę žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai informuojami po sprendimo skirti lėšas priėmimo. Finansavimas pareiškėjui teikiamas išlaidų kompensavimo būdu. 
 

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencines priemones, veiklos, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos: 

 • repelentų pirkimas;
 • želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 • aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams reikalingų medžiagų pirkimas;
 • medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
 • laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) pirkimas ir įveisimas pamiškėse;
 • specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
 • papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 • miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
 • bebraviečių ardymo darbai;
 • vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.);
 • kitos priemonės, padedančios išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.

   2022 m. šios priemonės pareiškėjams numatoma skirti 53 253 Eur. Pažymime, kad 2022 m. prioritetas bus skiriamas vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimui ir įrengimui, todėl šią veiklą vykdantiems pareiškėjams bus papildomai skiriama 20 proc. visų 2022 m. šiai priemonei numatomų skirti lėšų.

   Atsižvelgdami į tai, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos įgyvendina priemonę „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“, primename, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, negali būti finansuojamos iš kitų viešųjų lėšų ir Europos Sąjungos fondų lėšų, todėl planuodami įgyvendinti vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencines priemones, turėtumėte pasirinkti vieną iš šių finansinės paramos priemonių.

   Paraiškos priimamos Anykščių rajono savivaldybės administracijoje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, siunčiant el. paštu adresu info@anyksciai.lt (siunčiant šiuo būdu paraiškos privalo būti pasirašytos el. parašu) arba siunčiant registruotu paštu.
Informacija telefonu (8 381) 5 81 47.

Finansinės paramos teikimo aprašas (Paraiškos forma pateikiama šio aprašo priede Nr. 1)

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

www.anyksciai.lt

Tvarkos aprašas

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti