VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Priemonės „SVV skatinimas“ kvietimas

KVIEČIAME SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO ATSTOVUS TEIKTI PARAIŠKAS

Informuojame, kad nuo gegužės 27 d. iki 2020 m. spalio 30 d. (imtinai) priimamos paraiškos įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“.

Priemonės tikslas – remti ir skatinti verslumą,  SVV įmonių kūrimąsi ir plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą Anykščių rajone, didinant gyventojų užimtumą.

Pagal patvirtintą priemonės aprašą remiamos veiklos yra:

  • Naujos įmonės steigimo išlaidų kompensavimas.
  • Naujų darbo vietų įkūrimo dalinis kompensavimas.
  • Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų dalinis kompensavimas.
  • Verslo idėjos/ naujos krypties plėtros projektų, inovacijų dalinis kompensavimas.
  • Viešinimo bei reklamos priemonių dalinis kompensavimas.
  • Verslo kūrimui / plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimo išlaidų kompensavimas.

 

Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama visos ar dalis paramos gavėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus pareiškėjus, kurie neturi galimybės PVM mokesčio įtraukti į ataskaitą, kai jie yra ne PVM mokėtojai. SVV subjektas iki paraiškos pateikimo projektą įgyvendina savo lėšomis. Patirtos išlaidos, susijusios su projekto veiklomis, yra tinkamos kompensuoti, jei yra patirtos einamaisiais metais iki paraiškos pateikimo dienos, atitinka visus kitus Apraše išdėstytus reikalavimus.

Rengiant paraiškas, prašome vadovautis Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-309 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aprašas

Paraiškos gali būti teikiamos dviem būdais – pristatant paraiškos originalą tiesiogiai, nurodytu kvietime adresu, arba pateikiant elektroninėmis priemonėmis, naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt.

Vienu metu vienas pareiškėjas gali teikti 1 (vieną) paraišką ne daugiau kaip 4 (keturioms) finansavimo veikloms. Bendra kompensacijų suma vienam pareiškėjui iš priemonės lėšų negali viršyti 5 000 Eur (netaikoma kreipiantis paramos pagal 9.4 priemonę). Bendra suteikta parama vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per 3 (trejus) (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus metus) metus negali viršyti 10 000 Eur.

Kontaktinis asmuo – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus  specialistė Vida Meliūkštienė adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 203 kab., tel. 8 381 59012, el. p. vida.meliukstiene@anyksciai.lt

Dokumentai pateikimui:

  1. paraiška (Aprašo Priedas Nr.1.);
  2. užpildyta Programos sąmata (Sutarties Priedas Nr.1.Forma B-1);
  3. visi juridinę galią turintys dokumentai, patvirtinantys SVV subjekto patirtas ir apmokėtas išlaidas (pvz., sąskaita faktūra, atliktų darbų aktas, banko išrašų kopijos, sutartis su paslaugų teikėju ir apmokėjimo pagal šią sutartį dokumentai (Lietuvos darbo biržos sutarties dėl finansavimo skyrimo kopija), juridinę galią turintys dokumentai, patvirtinantys patirtas išlaidas arba kompensuojamas sąnaudas, kopijos. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu.

 Paraiška

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

Atsiliepimai

Komentuoti