VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Pratęsiama pagalbos verslui priemonė „Tiesioginės COVID-19 paskolos“

INVEGA -  „Tiesioginės COVID-19 paskolos“

Europos Komisijai pritarus siūlymui pratęsti priemonės Tiesioginės COVID-19 paskolos terminą, nuo 2021 m. liepos 28 d. verslai, patyrę neigiamą poveikį dėl COVID-19 pandemijos, vėl gali kreiptis į nacionalinę plėtros įstaigą „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl paskolų apyvartinėms išlaidoms finansuoti. Paraiškos bus priimamos iki 2021 m. lapkričio 1 d. imtinai.

„INVEGA tęsia valstybės pagalbos teikimą įmonėms, kurios ypač stipriai nukentėjo nuo koronaviruso sukeltos pandemijos. Ši priemonė jau padėjo 831 pareiškėjui ir iš viso suteikta pagalba siekia 32,3 mln. eurų sumą“, – sako INVEGOS generalinio direktoriaus pavaduotoja Inga Beiliūnienė.

Atnaujinus priemonės kvietimą, paskolos lėšomis galės būti apmokamos verslo patirtos arba planuojamos patirti išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d. (buvo 2021 m. spalio 30 d.). Paskolos gavėjai, kurie jau yra sudarę paskolos sutartį, bet pageidauja paskolos terminą pratęsti pagal atnaujintas sąlygas, tai gali padaryti pateikę INVEGAI laisvos formos prašymą.

Kaip ir anksčiau, pasinaudojus priemone „Tiesioginės COVID-19 paskolos“, vienai įmonei galės būti suteikta viena lengvatinė paskola iki 100 tūkst. eurų. Konkreti suma bus apskaičiuota individualiai, atsižvelgiant į pareiškėjo vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydį, tačiau negalės viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus arba 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos. Pasiskaičiuoti, kokio dydžio paskola gali būti suteikta, verslo atstovai kviečiami INVEGOS interneto svetainėje esančioje paskolos skaičiuoklėje.

Tiesioginėmis COVID-19 paskolomis gali pasinaudoti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės, kurių vidutinė vieno mėnesio apyvarta 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. nukrito daugiau nei 30 proc., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine mėnesio apyvarta. Paskolos yra teikiamos iki 6 metų trukmei be užstato, išskyrus tuos atvejus, kai verslas jau naudojosi valstybės pagalbos priemonėmis ir bendra gautų, valstybės finansuojamų paskolų, skirtų kovai su COVID-19 pandemija, suma viršija 1 mln. eurų. Priemonei taikomos itin mažos palūkanos, priklausančios nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso: SVV taikomos nuo 0,1 proc. iki 0,69 proc. palūkanos, o didelėms įmonėms palūkanų norma siekia 0,19 – 1,69 proc.

Verslai paskolos sutartis su INVEGA gali pasirašyti iki 2021 m. gruodžio 1 d. Paskolos lėšos jų gavėjams bus išmokamas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 dienos.

INVEGA primena, kad bendrovė turi teisę bet kuriuo paskolos laikotarpiu patikrinti verslo subjektą, ar apyvarta lyginamaisiais laikotarpiais nebuvo nukritusi 30 proc. Nekritus apyvartoms, bus inicijuojamas sutarties nutraukimas ir verslas valstybės pagalbą turės grąžinti.

Finansinei priemonei „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ yra skirta 36 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Daugiau informacijos čia

 

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti