VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Pokyčiai savarankiškai dirbantiems

Kas keisis savarankiškai dirbantiems asmenims nuo sausio 1 d.?

Kas keičiasi? 

 • Išmokas galės gauti asmenys, įtraukti į VMI sąrašą ir atitinkantys kitus, anksčiau galiojusius kriterijus. 
 • Išmoka bus mokama pasibaigus karantinui dar 1 mėnesį (buvo 2 mėn.). 

Kam išmoka priklausys 2021 metais? 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. savarankiškai dirbantys asmenys pretenduoti į 257 eurų dydžio išmoką galės, jeigu atitiks šias sąlygas: 

 •  Veikla registruota bent 3 mėn. iki lokalaus ar visuotinio karantino paskelbimo. 
 •  Dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą. 
 •  Gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija MMA. 
 •  Jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas. 

Kur kreiptis dėl išmokos skyrimo? 

Teikti prašymus gali tik Užimtumo tarnyboje registruoti savarankiškai dirbantys asmenys, todėl jeigu dar nesate užsiregistravęs, siūlome pasinaudoti Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje prieinama elektronine paslauga Registracija Užimtumo tarnyboje https://bit.ly/38fOE3U

Naujai registruoti ir iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje užsiregistravę savarankiškai dirbantieji, dėl prašymų pateikimo turi kreiptis į jiems priskirtus konsultantus, kurie suteiks visą reikiamą informaciją.  

Kur galiu rasti prašymo formą?

Prašymo forma bus pateikta registruojantis Užimtumo tarnyboje, Elektroniniuose valdžios vartuose, registruotiems klientams formą atsiųs aptarnaujantis specialistas.

Registruoti klientai užpildytus prašymus savo konsultantams pateikti gali:

 •  iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas; 
 •  paštu, siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas. 
 •  per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. 

SVARBU: Prašymą pateikus el. paštu, karantinui pasibaigus, per 30 kalendorinių dienų savarankiškais dirbantys asmenys turi pateikti Prašymo originalą Užimtumo tarnybos skyriui, vykdančiam klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame jie yra registruoti, išskyrus atvejį, kai pateikiamas elektroniniu parašu ir per elektroninius valdžios vartus pasirašytas prašymas. 

Kas bus su mano išmoka, jei aš prašymą pateikiau nuo karantino pradžios? 

Ji bus mokama iki 2020-12-31, jeigu asmuo atitinka tris sąlygas: 

 • veikla yra registruota bent 3 mėn. iki karantino paskelbimo, 
 •  gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija MMA,
 •  jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas. 

Jei savarankiškai dirbančio asmens ūkinė veikla bus apribojama ir jis pateks į VMI skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą –  iki metų pabaigos išmoką gaunančiam savarankiškai dirbančiam asmeniui išmokos mokėjimas bus tęsiamas. Ekstremaliajai situacijai ar karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai dar bus mokama vieną mėnesį, o vėliau jos mokėjimas nutraukiamas. 

Kas bus, jeigu gaunu SDA išmoką, bet į sąrašą nepatenku? 

Jei asmuo į VMI sąrašą nepateks, išmoka bus nutraukta nuo 2021-01-01 dienos. 

Jei pateiksiu prašymą iki sausio 1 d.  ar išmoka man bus skirta sena tvarka? 

Prašymai, dėl kurių nebuvo priimti sprendimai dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui paskyrimo iki 2021-01-01, baigiami nagrinėti, ir išmoka skiriama pagal sąlygas galiojančias nuo 2021 m. sausio 1 d. (bus tikrinama, ar yra VMI sąraše, jeigu nėra – išmoka bus neskiriama).

Išmokos mokėjimo tvarka 

 • Savarankiškai dirbančiam asmeniui išmoka bus mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį ir sieks 257 eurus, kaip ir pirmojo karantino metu. 
 • Jeigu ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas
 • Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų vykdo. 
 • Išmoka pasinaudoti gali ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti savarankiškai dirbantys asmenys: pensininkai, neįgalieji ir pirmą kartą pradėję veiklą. 
 • Ši išmoka nebus įtraukta į draudžiamąsias pajamas ir neturės įtakos jokioms kitoms išmokoms bei galės būti gaunama kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomos – ligos, motinystės, vaiko priežiūros, nedarbo išmokomis ar pensija. 
 •  Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnyba, o išmoką moka „Sodra“. Išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį, nuo 17 einamojo mėnesio dienos iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

Kada nutraukiama išmoka? 

– praėjus vienam mėnesiui po ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai;  

– asmuo išbraukiamas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamo Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašo;  

– asmuo nebeatitinka bent vienos iš sąlygų išmokai gauti. 

Kur reikia kreiptis, kad būčiau įtrauktas į VMĮ sąrašą? 

Sprendimą priims Vyriausybė, todėl Jums papildomai kreiptis nereikia

Ar būsiu informuotas kad įtrauktas į sąrašą? 

Atskirai informuotas nebūsite, sekite viešai skelbiamą informaciją.

Kas informuos, kada, kokiu būdu kad įtrauktas į sąrašą? 

Atskirai informuotas nebūsite, sekite viešai skelbiamą informaciją.

 

Užimtumo tarnybos informacija

Atsiliepimai

Komentuoti