VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

„PASKATOS GERINTI KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ ĮMONIŲ INFRASTRUKTŪRĄ"

PRIEMONĖS TIKSLAS

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), veikiančias kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau  – KKI) sektoriuje, kurti naujus skaitmeninius produktus bei žiedinės ekonomikos paslaugas ir produktus, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

REMIAMA VEIKLA
1. KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas;  
2. KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus įgyvendinančių sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas; 
3. KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

 


TINKAMI PAREIŠKĖJAI

KKI sektoriuje veikiančios  labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), atitinkančios Aprašo 24.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.
Partneriai - KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.
Didžiausia galima finansavimo suma – 800 000 Eur.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 4 160 000 Eur

KADA TEIKTI PARAIŠKAS

Nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. kovo 28  d.

Paraiškų teikimo tvarka: Paraiška kartu su Aprašo 33 ir 61 punktuose nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS: LVPA puslapyje

Atsiliepimai

Komentuoti