VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Parama „KAIMO VERSLO IR INVESTICIJŲ VEIKLAI“

Anykščių rajono savivaldybės projektas, įgyvendinamas pagal Anykščių r. savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano priemonę Nr. 3.1.1.03 „Kaimo verslo ir investicijų veikla“. 

Priemonės tikslas – remti jaunuosius ūkininkus, skatinti smulkių ūkių vystymąsi, siekti, kad kuo daugiau žemės ūkio produkcijos būtų perdirbta ir realizuota vietoje, remti rengiamus projektus, kurie negali būti remiami nacionalinių ar ES fondų.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Pareiškėjai – žemės ūkio produkcijos gamybos perdirbimo ir realizavimo veikla besiverčiantys Žemės ūkio valdų valdytojai, vykdantys veiklą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje ir registruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Anykščių rajono savivaldybėje, kurių ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (toliau – VED) , yra ne mažesnis kaip 2500 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur.

Pareiškėjo teikiamas projektas turi atitikti pagrindinį tikslą: siekti, kad Anykščių rajone užauginta žemės ūkio produkcija būtų perdirbama ir realizuojama vietoje ir skatinti smulkių ūkių vystymąsi

 

FINANSUOJAMOS IŠLAIDOS

Tinkamomis finansuoti iš Priemonės lėšų pripažįstamos tik detaliai pagrįstos, su projekte numatomų veiklų vykdymu susijusios, patiriamos projekto įgyvendinimo metu, šios išlaidos:

1. įgyvendinti projektą būtinų prekių pirkimas, dengiant iki 75 procentų jų vertės, bet ne daugiau 3 000 Eur vienam projektui;

2. naudotų prekių įsigijimo išlaidos.

 Visi mokėjimai turi būti atliekami tik per finansines institucijas

 

Priemonės prioritetai:

1. ūkio modernizavimas ir konkurencingumo didinimas;

2. savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimas;

3. žemės ūkio produkcijos ir jos gaminių pardavimas tiesiogiai vartotojui;

4. smulkaus ūkio gyvybingumo didinimas;

5. jaunųjų ūkininkų rėmimas, skatinant kartų kaitą

 

NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Nefinansuojamos išlaidos:

1. pastatų įsigijimo, nuomos ar jų remonto, rekonstrukcijos išlaidos;

2. kreditų įstaigų išduotų paskolų dengimas;

3. iš kitų finansavimo šaltinių pagal kitas pareiškėjo paraiškas, t. y. tos pačios išlaidos finansuojamos du ar daugiau kartų;

4. įgyvendinti projektą būtinų org. technikos, programinės įrangos įsigijimo išlaidos;

5. draudimo išlaidos;

6. kitos išlaidos, nesusijusios su įgyvendinti projektą būtinomis išlaidomis;

7. paslaugos

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškos teikiamos nuo š. m. rugsėjo 2 d. iki š. m. rugsėjo 29 d. (imtinai).

Paraiškos gali būti teikiamos dviem būdais – pristatant paraiškos originalą tiesiogiai (Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius) arba pateikiant paraišką naudojantis elektroninėmis priemonėmis „Elektroniniai valdžios vartai“  www.epaslaugos.lt 

Priemonę koordinuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis (K. Ladigos g. 1, LT-29111 Anykščiai, tel. (8 381) 59262, el. paštas virmantas.velikonis@anyksciai.lt).

 

DOKUMENTAI

Paraiška

Aprašas

Atsiliepimai

Komentuoti