VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“

 

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. liepos 29 d.

 

KVIETIMO BIUDŽETAS

22 821 887 Eur paramos lėšų.

 

REMIAMA VEIKLA

Pagal priemonės veiklos sritį remiama: - žemės ūkio produktų gamyba; - žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

 

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Ūkininkai (fiziniai asmenys, savo vardu, kaip valdos valdytojas įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka), kurie paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

- yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);

- turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba žemės ūkio srities profesinę kvalifikaciją, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą arba yra baigę Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą). Jei pareiškėjai neatitinka reikalavimo dėl išsilavinimo ir kompetencijos, jie turės įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;

- pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

 

VEIKLOS SRITIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 3D-309 (toliau – Taisyklės), galima rasti pasinaudojus šia nuoroda 3D-309 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sri... (e-tar.lt) Taisykles galite rasti NMA puslapyje www.nma.lt →Parama kaimo plėtrai →Kviečiame teikti paraiškas → Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2022 m.).

 

PARAMOS DYDIS

Didžiausias išmokos dydis – 40 000 Eur. Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.

 

PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAS

 Paramos paraiška ir su paramos paraiška pateikiami dokumentai turi būti pateikti per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt.

 

INFORMACIJA TEIKIAMA

- Telefonu: (8 5) 252 6999, 1841;

- NMA interneto svetainės meniu skiltyje „Susisiekite“ užpildant formą „Užduokite klausimą el. būdu“;

- Paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

 

Daugiau informacijos: www.nma.lt

Atsiliepimai

Komentuoti