VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-iais), nepriimamos.

 

REMIAMA VEIKLA

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

REMIAMI ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAI

 • pieninė galvijininkystė;
 • mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę;
 • kiaulininkystė;
 • paukštininkystė, įskaitant kiaušinių gamybą;
 • sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė.

INVESTICINĖS PARAMOS SUMA (vienam paramos gavėjui):

 • negali viršyti 300 000 Eur be PVM;
 • 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, negali viršyti 900 000 Eur.

PARAMOS INTENSYVUMAS

 • finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. atsižvelgiant į tam tikras nuostatas.

PRIORITETAI

 • visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, gerinant ekonominės veiklos efektyvumą ir rezultatus, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

TIKSLINĖS SRITYS

 • modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą;
 • didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos;
 • skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.

KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. lapkričio 3 d. iki lapkričio 30 d.

NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai, adresus galite rasti NMA puslapyje www.nma.lt → Susisiekite.

Paskelbtos ekstremalios situacijos metu paraiškos taip pat gali būti teikiamos kitais administravimo taisyklėse nustatytais būdais.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nuoroda

 

Atsiliepimai

Komentuoti