VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Parama darbo vietoms steigti

Jau galima kreiptis dėl paramos darbo vietoms steigti (pritaikyti)

Darbdaviai nuo rugsėjo 4-osios, gali teikti paraiškas darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimui. Tai puiki galimybė plėsti verslą ir kartu padėti į darbo rinką įsilieti darbo neturintiems asmenims. Paraiškos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose bus priimamos iki spalio 5 d. imtinai.

Kas gali pretenduoti į šią paramą?

1) Darbdaviai, kurie planuoja steigti naujas darbo vietas (atsižvelgiant į negalią pritaikant esamas) ir į jas įdarbinti bedarbius su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuota darbo sutartimi;

2) Buvę bedarbiai, pradėję savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, ir pirmą kartą darbo vietą steigiantys Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.

Koks paramos dydis?

Skiriama iki 18835,21 Eur vienai darbo vietai.

Ką galima įsigyti? 

Subsidija mokama su tiesioginių steigiamos darbo vietos darbo funkcijų atlikimu susijusioms darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti, montuoti, pritaikyti. Taip pat nuosavybės teise valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti ar pritaikyti (bet ne daugiau kaip 50 proc. visos subsidijos steigiamoms darbo vietoms dydžio).

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Darbdavys Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje planuoja steigti (pritaikyti) darbo vietas, turi pateikti paraišką ir pridėti šių dokumentų kopijas (patvirtintas juridinio asmens antspaudu, jei jis privalo turėti antspaudą, ir vadovo parašu):

 • Leidimų, licencijų, jeigu šios informacijos nėra Licencijų informacinėje sistemoje, higienos pasų, reikalingų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus;
 • Dokumentų, patvirtinančių teisę į nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu jis būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) ir jeigu šių duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre;
 • Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems poreikio pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas ir kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas);
 • Dokumentų, patvirtinančių darbdavio, siekiančio gauti subsidiją darbo vietoms steigti, turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, jeigu šių duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre;
 • Ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems;
 • Vienos įmonės deklaracijos.

Į ką atsižvelgiama vertinant paraišką?

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas didelis dėmesys skiriamas:

 • Smulkiojo verslo skatinimui;
 • Nuosavų lėšų indėliui;
 • Atsipirkimo laikotarpiui pagal kiekvieną įsteigtą darbo vietą;
 • Nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;
 • Perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui. 

Primename, kad darbo vietų steigimo (subsidijavimo) priemonę Užimtumo tarnyba įgyvendina nuo 2006 m. Per šį laikotarpį įsteigta 3908 naujos darbo vietos neįgaliesiems: 0–25 proc. darbingumo lygio – 59 vietos, 30–40 proc. – 1298, 45–55 proc. – 2551. Didžiausias skaičius asmenų su negalia įdarbinta Kauno regione – 1132.

Taikant šią priemonę darbo vietų įsteigta net 422 skirtingų profesijų atstovams. Daugiausia – pagalbiniams darbininkams (242), automobilių vairuotojams (203), automobilinių krautuvų vairuotojams (139), mikroautobusų vairuotojams (139), medienos apdirbimo staklininkams (119), virėjams (107), traktorininkams (93), valytojams (72) ir pardavėjams (53).

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Užimtumo tarnybos informacija

Atsiliepimai

Komentuoti