VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Pakeistos Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Teisės aktų naujienos

  • Pakeistos Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklės
  • Panaikinta nuostata, jog SAV pranešimo galima neteikti tuo atveju, kai VSD įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos nuo MMA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 "Dėl Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklių ir SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-28, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01044, įsigalioja 2023-01-21)

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau - Taisyklės).

Įsigalioja 2023-01-21.

 

Svarbiausias pakeitimas:

- panaikinta nuostata, jog SAV pranešimo galima neteikti tuo atveju, kai VSD įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos nuo MMA (Taisyklių 6 punktas). Dabar nuostata yra tokia, kad savarankiškai dirbantys asmenys, sumokėję VSD įmokas už kalendorinį mėnesį, visais atvejais turi pateikti SAV pranešimą.

 

Kiti pakeitimai:

- patikslinta, kad tuo atveju, kai mažosios bendrijos narys yra kelių mažųjų bendrijų narys ir Valstybinei mokesčių inspekcijai metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje deklaruoja išsiimtą asmeniniams poreikiams lėšų sumą, SAV pranešimą teikia kiekviena mažoji bendrija, iš kurios mažosios bendrijos narys išsiėmė asmeniniams poreikiams lėšų sumą (Taisyklių 5.1.3 papunktis);

- nustatyta, kad SAV pranešimą privaloma pateikti ir tuo atveju, kai individualioje įmonėje, mažojoje bendrijoje, tikrojoje ūkinėje bendrijoje, komanditinėje ūkinėje bendrijoje, kuri laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją, yra sukaupta lėšų ir jas individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys, ūkinės bendrijos narys už kalendorinį mėnesį išsiima asmeniniams poreikiams (Taisyklių 5.1.4 papunktis);

- atlikti kiti (techninio pobūdžio) pakeitimai.

 

Tekstas http://www.teisidas.lt/?newsid=2609

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti