VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Pagalba verslui, patiriančiam sunkumų dėl COVID-19

INVEGA primena, kad iškilus sunkumams, verslas gali pasinaudoti:

  1. Iki 80 proc. dydžio garantija, kuri atstoja dalį kredito įstaigos prašomo užstato. Garantijos gali būti teikiamos ne tik už apyvartinę paskolą, bet ir kredito linijoms.
  2. Smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų. Įvairaus dydžio paskolas teikia skirtingos kredito įstaigos, todėl, atsižvelgus į skolinimosi lėšų poreikį ir įvertinus visas savo kreditavimo galimybes, galima pasirinkti labiausiai tinkamą finansavimą:

Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo (VSF2)

Priemonė skirta verslininkams, kurie nori pradėti arba plėsti verslą iki 1 m. Pagal priemonę teikiamos lengvatinės paskolos iki 25 tūkst. eurų, siūlomos nemokamos konsultacijos. Pasinaudojus priemone, galima pasinaudoti kompensavimo priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ ir gauti dalies darbo užmokesčio kompensaciją.

Atviras kreditų fondas 2 (AKF2)

Lengvatinės paskolos, skirtos verslo pradžiai ir plėtrai, pagal kurias vienam kreditui gali būti skirta iki 600 tūkst. eurų. Imant AKF2 paskolą, galima gauti ir „Invegos“ garantiją bei susigrąžinti dalį sumokėtų palūkanų. Dėl šių paskolų galima kreiptis į AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą arba Medicinos banką. Medicinos bankas teikia ir lizingo sandorio paslaugas.

Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo (PRP)

Paskolos, pagrįstos skolinimo principu. Šiai finansinei priemonei įgyvendinti naudojamos PRP priemonei skirtos lėšos ir PRP priemonės valdytojo privačios lėšos pagal 45/55 rizikos pasidalinimo proporciją: teikiant finansavimą, PRP priemonės valdytojas prie 45 proc. PRP paskolos/kredito linijos dalies, prisideda 55 proc. savo nuosavų lėšų suma. Maksimalus vienos paskolos dydis SVV subjektui – 4 mln. eurų. Paskolų kiekis vienam SVV subjektui nėra ribojamas. Pagal šią priemonę finansavimą paskolos ar kredito linijos forma teikia ir dokumentaciją rengia PRP priemonės valdytojai besivadovaudami savo vidaus tvarkomis ir procedūromis: AB Šiaulių bankas ir AB bankas Swedbank.

Sutelktinės paskolos „Avietė“ 

Sutelktinės paskolos, ieškantiems lėšų sutelktinio finansavimo platformose. Iš viso „Avietės“ paskoloms finansuoti skirta 4,615 mln. EUR į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų. Vienai paskolai gali būti skiriama ne daugiau kaip 10 000 eurų suma ir finansuojama ne daugiau kaip 40 proc. paskolos sumos. Paskola gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui ir skirta tiek investicijoms, tiek apyvartiniam kapitalui finansuoti, išskyrus finansinių įsipareigojimų refinansavimą, finansinę veiklą ir gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą.

3.Tam, kad skolinimasis nebūtų didelė našta, verslui gali būti kompensuojama nuo 50 iki 100 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos iki 60 mėn.

 

Taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo pasinaudoti šiomis ekonominėmis ir finansinėmis priemonėmis.

 

Šaltinis: Investicijų ir verslo garantijos

Atsiliepimai

Komentuoti