VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Noriu kurti verslą - savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimas

Užimtumo tarnybos savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos konkursas

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Savarankiško užimtumo rėmimo (SUR) priemonės paraiškų atranka prasidės jau šį mėnesį – rugpjūčio 18 d. Užimtumo tarnyba atkreipia dėmesį, kad paraiškų teikėjų laukia naujovių. Viena iš jų – dokumentai bus priimami TIK per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (kitomis priemonėmis gauti dokumentai nagrinėjami nebus). Paraiškas šiame portale bus galima teikti iki rugsėjo 16-osios imtinai.

VERTINIMO KRITERIJAI

Svarbu ir tai, kad pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems SUR priemonės įgyvendinimą, buvo pakeista SUR paraiškos forma bei jos vertinimo kriterijai. Nuo šiol didesnis dėmesys vertinant dokumentus bus skiriamas nuosavų lėšų indėliui ir prašomos paramos dydžiui, paraiškos teikėjo gebėjimui atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį, paraiškos teikėjo registracijai aukščiausio nedarbo teritorijose bei stacionarios darbo vietos steigimui.

Teisės aktuose taip pat numatyta galimybė Užimtumo tarnybos darbuotojams nuvykti į planuojamą steigti darbo vietą. Tai bus daroma esant poreikiui nustatyti, ar dokumentuose nurodytas darbo vietai įsteigti būtinas nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomas nekilnojamas turtas yra tinkamas SUR paraiškoje numatytai darbo vietai steigti.

Dar pailgintas SUR paraiškų vertinimo terminas. Paprastai paraiškos būdavo įvertinamos per 10 darbo dienų nuo pirmojo SUR komisijos posėdžio. Dabar šis terminas prailgintas iki 30 kalendorinių dienų. Tai – gera žinia paraiškų teikėjams, nes jie turės daugiau laiko paraiškoms tikslinti. Jei įvertinus paraiškas pagal papildomus kriterijus projektai surinks vienodą balų skaičių, pirmenybė bus teikiama toms SUR paraiškoms, kuriose nurodytas didžiausias nuosavų lėšų dydis ir mažesnis subsidijos dydis.

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Į paramą pretenduojantys gyventojai privalo atitikti numatytus kriterijus. Tai turi būti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie:

  1. kartu su Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantu aptarė ir sudarė individualų užimtumo veiklos planą, kuriame numatė dalyvavimą SUR priemonėje;
  2. pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:
  • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
  • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
  • jaunimas iki 29 metų;
  • vyresni kaip 45 metų.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose bus organizuojamos konsultacijos paraiškų rengimo klausimais. Konsultacijų laikas (bei detalesnė informacija) bus paskelbtas įstaigos interneto svetainėje rugpjūčio 18 dieną.

DOKUMENTAI/FORMOS

Paraiška

Sutartis

Atrankos balai

Vertinimo kriterijai

 

Sausį vykusio pirmojo šių metų SUR paraiškų atrankos konkurso metu buvo gautos 1036 paraiškos. Užimtumo tarnyba, atsižvelgdama į susidariusią sudėtingą situaciją verslui, nusprendė finansuoti visus tinkamus finansuoti projektus. Tai yra – surinkusius 35 balus ir daugiau. Tokių paraiškų buvo 565, o jų įgyvendinimui numatyta skirti 8,5 mln. eurų. Projektuose vyrauja planuojamos steigti darbo vietos statybininkams, vairuotojams, pardavėjams, autoserviso paslaugų darbuotojams, medienos apdirbėjams ir staliams, maisto gamintojams, kosmetologams. Taip pat kuriamos darbo vietos gydytojams, dizaineriams, dainininkams, fotografams, architektams bei kitų įvairių profesijų atstovams.

Per antrąjį SUR paraiškų konkursą pateiktų paraiškų įgyvendinimui planuojama skirti 5,5 mln. eurų valstybės subsidijos lėšų.

Atsiliepimai

Komentuoti