VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Tradicinių festivalių įgyvendinimas

Priimamos Paraiškos įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2022–2024 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ priemonę Tradicinių festivalių įgyvendinimas.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Projektų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje vykdantys Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos tradiciniais festivaliais pripažintas kultūros veiklas.

Pareiškėjai savo Projekto veiklai vykdyti gali pasitelkti partnerius.

Paraišką, kai Projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.

 

PRIORITETAI

Projektai turi atitikti šiuos prioritetus:

1. teikiamas Projektas yra viešojo pobūdžio, nesiekiantis pelno;

2. atitikti Anykščių rajono savivaldybės strateginius tikslus: kultūrinio turizmo vystymas rajone, krašto kultūrinių tradicijų saugojimas ir puoselėjimas, kurorto statuso siekimas ir rajono įvaizdžio stiprinimas;

3. kuriantis ekonominę naudą rajone ir didinantis Anykščių krašto žinomumą Lietuvos ir tarptautiniu mastu

 

PROJEKTŲ TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR IŠLAIDOS

Anykščių rajono savivaldybės biudžeto skirtos lėšos gali būti panaudojamos:

1. viešinimui ir sklaidai (plakatams, bukletams, skrajutėms, skelbimams spaudoje, vaizdo reklamoms ir kt.);

2. apmokėjimui pagal autorines sutartis (honorarams, atlyginimams pagal autorines sutartis, pagal sutartis dėl atlikėjų teisių, pagal atlikėjo ir kitų atlygintinų paslaugų sutartis ir kt.);

3. administravimui (komunalinėms paslaugoms, ryšių paslaugoms, kanceliarinėms prekėms ir kt.); 11.4. paslaugų pirkimui (patalpų, techninės įrangos nuomos, leidybos, apgyvendinimo, transporto nuomos ir kitoms atlygintinoms paslaugoms, maitinimo paslaugoms);

5. ūkinėms, techninėms išlaidoms (prekėms, kurui ir kt.).

 

Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos neskiriamos:

1. Projekte dalyvaujančių asmenų dienpinigiams;

2. pastatų ar transporto priemonių remontui;

3. įgyvendinti Projektui būtinų išlaidų, kurioms kompensuoti jau yra ar buvo skirta lėšų iš Anykščių rajono savivaldybės ar valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių pagal kitas Pareiškėjo paraiškas, t. y. išlaidos finansuojamos du ar daugiau kartų;

4. komisiniam mokesčiui už valiutos keitimą, nuostoliams, atsiradusiems dėl užsienio valiutos keitimo išlaidų;

5. draudimui;

6. kitoms išlaidoms, nesusijusios su Projekto įgyvendinimui būtinomis išlaidomis.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškos priimamos iki 2022 m. birželio 10 d. įskaitytinai.

 

Paraiškos turi būti atsiųstos paštu arba įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens Savivaldybės Vieno langelio specialistui adresu J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai ar atsiųstos per e. pristatymo sistemą į Savivaldybės elektroninio pristatymo dėžutę naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt

 

DAUGIAU INFORMACIJOS:

www.anyksciai.lt

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti