VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas teikti paraiškas - „Naujos galimybės LT“

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“

Tikslas - paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

 

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“.

 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvos Respublikoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.

 

ATRANKOS BŪDAS

Projektų konkursas.

 

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 100 000 Eur

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 300 000 Eur

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: Iki 5 000 000 Eur

 

IKI KADA TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2022 m. kovo 22 d. 24:00 val.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS: https://lvpa.lt/lt/paraiskos/naujos-galimybes-lt-nr.6-1752

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti