VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal Jaunimo užimtumo skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašą

Anykščių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal Jaunimo užimtumo skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašą.

Konkurso tikslas – konkurso būdu finansuoti projektus, skirtus Anykščių miesto ir rajono jaunimui, skatinančius jaunimo iniciatyvas: didinti jaunimo įsitraukimą į visuomeninę / savanorišką veiklą, stiprinti jaunimo saviraišką ir socialinius įgūdžius.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

1. įstatymų nustatyta tvarka registruota nevyriausybinė jaunimo ar su jaunimu dirbanti organizacija, veikianti Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
2. neformali jaunimo grupė, kuri turi bendradarbiavimo sutartį (Aprašo 4 priedas) su globojančia organizacija (nevyriausybinė organizacija, mokykla, biblioteka, kultūros centru ir pan.), įregistruota ir veiklą vykdančia Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje;

 

KAS FINANSUOJAMA

Konkurso būdu finansuotinos veiklos sritys:

  • jaunimo emocinės sveikatos stiprinimas;
  • jaunimo politikos žinomumo didinimas;
  • jaunimo įgalinimas (suteikiant žinių ir patirties) dalyvauti jaunimui aktualių problemų sprendime, jaunų žmonių kompetencijų bei jaunimo užimtumo didinime;
  • jaunimo iniciatyvumo, savanoriškos veiklos Anykščių mieste ir (ar) rajone skatinimas.

 

FINANSAVIMO PRIORITETAI, skiriami pareiškėjams, kurie:

  • numato projekto veiklas įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės kaimiškose vietovėse;
  • numato į projekto veiklas įtraukti ne mažiau, kaip 10 mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių;
  • projekto vykdymui turi kitą (-ų) finansavimo šaltinį (-ių).

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2022 m. kovo 25 d. iki 2022 m. spalio 31 d. 23 val. 59 min. (įskaitytinai).

 Paraiškos pateikiamos viename PDF  faile elektroniniu paštu inga.beresneviciute@anyksciai.lt arba per e. pristatymo sistemą į Savivaldybės elektroninio pristatymo dėžutę naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu ,,Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt

 

KUR KREIPTIS DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis konsultuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos  jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Inga Beresnevičiūtė tel. (8 381) 580 81, el. p. inga.beresneviciute@anyksciai.lt

www.anyksciai.lt

APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

 

DĖMESIO

 Jaunimo, su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, neformalių jaunimo grupių, mokinių savivaldos atstovus 2022 m. balandžio 7 d. 15 val. kviečiame į informacinį seminarą dėl paraiškų teikimo. Seminaras vyks Anykščių švietimo pagalbos tarnybos salėje (Muziejaus g. 20, Anykščiai).

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti