VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas NVO

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ 1.1.5 „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE

Š. m. balandžio 14 d.  Anykščių rajono savivaldybės administracija pasirašė Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Kviečiame Anykščių miesto ir rajono bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir (ar) bendrijas (toliau – Pareiškėjas) nuo š. m. balandžio 27 d. iki gegužės 29 d. (imtinai) teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 1.1.5 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė). Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-204 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės 1.1.5 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Anykščių rajono savivaldybei 2020 m. skirta lėšų suma – 16 941,00 Eur. 2020 m. lėšų paskirstymas vienuolikai Anykščių rajono savivaldybės teritorijų.

Vienas Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką, atitinkančią Aprašo III skyriuje nurodytus kriterijus.

Paraiška Anykščių rajono savivaldybės administracijai gali būti pateikiama šiais būdais:

  1. Atspausdintos ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegtos, sunumeruotos ir įdėtos į voką paraiškos originalas siunčiamas paštu adresu Anykščių rajono savivaldybės administracija, Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai, ant voko taip pat nurodant „Paraiška pagal priemonę 1.1.5 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“.
  1. Pareiškėjo vadovo pasirašyta paraiška ir jos priedai nuskenuojami ir siunčiami el. paštu loreta.pesliakiene@anyksciai.lt
  2. Paraiška ir jos priedai teikiami naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt

Nepriklausomai nuo to, kuriuo iš išvardintų būdų bus pateikta paraiška, MS Word formatu užpildyta paraiška, be priedų, taip pat turi būti atsiųsta el. paštu loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

Teikiant Paraiškas turi būti atsižvelgiama į išplėstinėse seniūnaičių sueigose priimtus sprendimus dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, bei maksimalias ir minimalias sumas numatytas vienam projektui (išplėstinių seniūnaičių sueigų protokoliniai sprendimai).

Konsultacijas Pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. teikia Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Loreta Pesliakienė, mob. 8 687 50731,  el. paštas loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

Dokumentai

 

Anykščių rajono savivaldybės informacija 

Atsiliepimai

Komentuoti