VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas NVO teikti paraiškas

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ NR. 2.1.2.09 „NVO SEKTORIAUS INSTITUCINIS STIPRINIMAS“

Informuojame, kad nuo š. m. birželio 26 d. iki š. m. liepos 13 d. 17.00 val. (imtinai) priimamos paraiškos įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022  metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“

Tinkamumo kriterijai pareiškėjams:

  1. Pareiškėjas – nevyriausybinė organizacija, vykdanti veiklą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje.
  2. Pareiškėjo planuojama projekte vykdyti veikla – numatyta Pareiškėjo steigimo dokumentuose.
  3. Pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš Savivaldybės ar valstybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir gautas lėšas panaudojęs tikslingai.

   Prioritetas, skiriant finansavimą, teikiamas viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomeninėms organizacijoms.

   Pagal Priemonę vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

   Rengiant paraiškas prašome vadovautis Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“, finansavimo kriterijų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-191 „Dėl Anykščių  rajono savivaldybės  projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“, finansavimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   Paraiškas priima ir konsultacijas teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė, adresu J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, 310 kab., mob. (8 687) 50731, el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

Paraiškos forma

Kiti dokumentai

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

Atsiliepimai

Komentuoti