VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Keičiamas paraiškų ES paramai gauti priėmimo grafikas

Keičiamas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafikas. Daugelio priemonių paraiškų surinkimas pratęstas mėnesiu.

Paraiškų priėmimas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30, o pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ - nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29.

Priemonės „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ paraiškų priėmimas vyks  nuo 2020-03-02 iki 2020-04-30.

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)“ paraiškų rinkimas šiais metais nebus organizuojamas, o veiklos srities „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ paraiškų rinkimas vyks  nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30.

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-29.

Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ paraiškų priėmimas vyks nuo 2020-04-01 iki 2020-06-30.

Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ paraiškų rinkimas vyks nuo 2020-03-16 iki 2020-06-15.

Priemonės „LEADER programa“ dviejų veiklos sričių paraiškų rinkimas organizuojamas taip: „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ - nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15, „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ -  nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15.

Priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ paraiškų rinkimas vyks nuo 2020-03-02 iki 2020-05-15 ir nuo 2020-08-17 iki 2020-10-30.

Atkreipiame dėmesį, kad karantino laikotarpiu paraiškos gali būti teikiamos ir per „paraiškų dėžutę“. Tokiu būdu jų teikimas vyks dviem darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga. „Paraiškų dėžutės“ yra Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose specialiai įrengtos vietos, kuriose pareiškėjas galės pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis.

 

Šaltinis: LR Žemės ūkio ministerija

Atsiliepimai

Komentuoti