VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kalėdinė mugė

Informacija pageidaujantiems prekiauti ir / ar teikti paslaugas

Anykščiuose vyksiančioje „Kalėdų rezidencijos šventėje“

Prekybininkų mugė vyks ir paslaugos bus teikiamos miesto centrinėje dalyje, pridedamame brėžinyje pažymėtose prekybinėse vietose:

  • Mugėje bus prekiaujama maisto produktais, kulinarinio paveldo gaminiais, tautinio paveldo produktais, tradiciniais gaminiais, tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais;

Mugės vyks:

2021 m. gruodžio 4-5 d. 'Kalėdų atidarymo mugė" nuo 10.00 val. iki 21.00 val.

  1. m. gruodžio 21-23 d. "Kalėdinė mugė" nuo 10.00 val. iki 21.00 val.

PREKYBININKAI TURI TURĖTI BALTOS SPALVOS PREKYBINĘ PALAPINĘ, kuri negali turėti užrašų ar kitos papildomos reklamos bei ženklų, išmatavimai 3x3 m.

Registracija vyks nuo 2021 m. lapkričio 16 d. 9.00 val. iki 19 d. 17.00 val.

Registracija gali būti atšaukta pasikeitus aplinkybės, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais ir LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo priimtais sprendimais bei Anykščių rajono savivaldybės sprendimais.

Prekybininkai, pageidaujantys prekiauti mugėje renginyje, privalo:

1. Elektroniniu paštu rita.visockiene@anyksciai.lt (temos skiltyje parašant žodį „Kalėdų MUGĖ“) pateikti užpildytą paraišką ir papildomus dokumentus, leidimui prekiauti ar teikti paslaugas. Būtina paraiškoje nurodyti kontaktinį asmenį bei jo el. pašto adresą ir telefono numerį bei nurodyti dieną ar dienas, kada ketinate vykdyti prekybą.

1.1. Su paraiška pateikiami dokumentai:

1.1.1. įmonės registracijos patvirtinimas arba galiojančio verslo liudijimo / individualios veiklos pažymos kopija;

1.1.2. tautodailininko pažymėjimo ir (arba) tautinio paveldo sertifikato (prie paraiškos pridedant gaminių, kuriais bus prekiaujama, nuotraukas) kopija;

1.1.3. prekybininkams maisto produktais būtina pateikti ir Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją;

1.1.4. prekybininkams prekiausiantiems alkoholiniais gėrimais (iki 7,5 proc. stiprumo) būtina pateikti paraišką vienkartinei licencijai gauti ir įmonei išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtintą kopiją. Paraišką vienkartinei licencijai gauti pateikti adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai (102 kab.) arba siųsti el. paštu info@anyksciai.lt ar faksu (8 381) 5 80 88.

2. Prekybininkams, pateikusiems tinkamai užpildytas paraiškas leidimui gauti su visais pridedamais dokumentais, jų nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti pranešimai apie registracijos patvirtinimą. Patvirtinimai siunčiami tik tiems dalyviams, kuriems bus suteikiama prekybos vieta.

3. Prekybininkai, gavę patvirtinimą per 2 d., nuo registracijos patvirtinimo, elektroniniu paštu rita.visockiene@anyksciai.lt turi pateikti apmokėjimą įrodantį dokumentą (banko išrašą ar pan.). Temos skiltyje parašant žodį „MUGĖ. APMOKĖJIMAS“). Jeigu prekybininko pavadinimas ar vardas, pavardė nesutampa su paraiškoje nurodytu, prašome parašyti, už kurį juridinį ar fizinį asmenį yra apmokėjimas. Jeigu prekybininkas per nustatytą laiką nepateikia apmokėjimą pagrindžiančio dokumento, jis gali būti išbrauktas iš registracijos sąrašo, vietoje jo registruojant kitą dalyvį.

 

Už vienkartinio leidimo prekiauti išdavimą mokamas rinkliavos mokestis:

Gavėjas: Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g.23, Anykščiai

Bankas AB Šiaulių bankas

Banko kodas 7182

Banko atsiskaitomoji sąskaita LT 43 7182 1000 0013 0647

 

4. APMOKĖJIMAS (įkainiai už 1 mugės dieną):

4.1. Tautodailininkai, amatininkai ir kt. juridiniai bei fiziniai asmenys moka 20 Eur rinkliavą už 1 mugę (už vieną (ne didesnę 3x3 m) prekybinę vietą);

4.2. Prekiautojai maisto produktais, vaisiais ir daržovėmis (išskyrus karštus užkandžius ir patiekalus) – 40 Eur rinkliavą už 1 mugę (už vieną (ne didesnę 3x3 m) prekybinę vietą);

4.3. Prekiautojai alumi, alaus mišiniais80 Eur rinkliavą už 1 mugę (už vieną (ne didesnę 3x3 m) prekybinę vietą);

4.4. Prekiautojai karštais užkandžiais ir patiekalais150 Eur rinkliavą 1 mugę (už vieną prekybinę vietą 3x9 m);

4.5. Prekybininkai, prekiausiantys alkoholiniais gėrimais (iki 7,5 proc. stiprumo) 17 Eur rinkliavąvienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse, išdavimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 52334.

Informacija prekybininkams ar paslaugų teikėjams:

- atvykti į renginį ne vėliau 9.30 val.

- elektros energija nebus tiekiama, prekiautojai ir paslaugų teikėjai generatoriais privalo pasirūpinti patys.

Telefonai pasiteiravimui: 8 614 47 676, 8 600 13 688.

Atsiliepimai

Komentuoti