VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

INVEGA verslui pradės teikti naujas tiesiogines COVID-19 paskolas

INVEGA verslui pradės teikti naujas tiesiogines COVID-19 paskolas – ką reikia žinoti

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), ruošiasi verslui teikti naujas lengvatines tiesiogines COVID-19 paskolas. Teikiant iki 100 tūkst. Eur dydžio paskolas verslui apyvartinėms išlaidoms finansuoti pasitikėjimo principu bus vertinama paskolos gavėjo daugiau nei 30 proc. nukritusi apyvarta ir gebėjimas grąžinti paskolą. Naujajai paskolų priemonei iš valstybės biudžeto skirta 30 mln. Eur.

„Įvertinome pirmojo karantino metu mūsų teiktų paskolų paklausą ir matėme, kaip jos padėjo verslui. Atsižvelgę į tai, kad verslui itin trūksta apyvartinių lėšų, artimiausiu metu pradėsime patys tiesiogiai, t. y. ne per finansų tarpininkus, teikti verslui paskolas apyvartinėms lėšoms finansuoti, – teigia INVEGA generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. – Tiesioginių paskolų lėšomis bus galima apmokėti patirtas ar planuojamas patirti išlaidas nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d. O dėl šių lengvatinių paskolų galės kreiptis tiek smulkusis ir vidutinis verslas, tiek ir didelės įmonės.“

Paskolos bus teikiamos verslui, atitinkančiam LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus, kurių pagrindinis – apyvartos kritimas antrojo karantino metu nustatytais laikotarpiais daugiau nei 30 proc., o naujų įmonių atveju – jų veiklos apribojimas.

„Labai svarbu paminėti, kad šis kriterijus bus vertinamas pasitikėjimo principu – prašysime verslininkų paraiškose patiems nurodyti apyvartų kritimo apimtis ir šiuos verslo deklaruotus duomenis naudosime sprendimui priimti, – teigia K. Motiejūnas. – Todėl labai tikimės atsakingai ir sąžiningai užpildytų paraiškų ir deklaruoto apyvartų kritimo, nes vėliau verslininkų deklaruoti duomenys bus patikrinti, ir, pavyzdžiui, paaiškėjus, kad faktiškai apyvarta lyginamaisiais laikotarpiais nebuvo nukritusi 30 proc., bus laikoma, kad valstybės pagalba gauta neteisėtai ir reikalaujama paskolą su palūkanom nedelsiant sugrąžinti.“

Apyvartos sumažėjimo vertinimui bus naudojami 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. laikotarpio duomenys. Tuo atveju, kai verslo subjektas vykdo po 2020 m. lapkričio 30 d. apribotą pagrindinę ūkinę veiklą, bus remiamasi deklaruotais 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. duomenimis.

Vienam paskolos gavėjui galės būti suteikta tik viena paskola, kuri negalės viršyti vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio ir bet kuriuo atveju negalės siekti daugiau kaip 100 tūkst. Eur. Vidutinės mėnesio apyvartos skaičiavimo laikotarpis bus nustatomas ir paskolos dydis apskaičiuojamas pagal „Invegos“ patvirtintą metodiką, o pagal ją parengta paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklė bus viešai skelbiama „Invegos“ interneto tinklalapyje www.invega.lt.

Be to, paskolos suma, vadovaujantis Europos Komisijos reglamentais, negalės viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus arba 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos.

Kaip teigia K. Motiejūnas, patirtos išlaidos paskolos lėšomis galės būti apmokamos ne vėliau kaip per 4 mėn. po paskolos sutarties pasirašymo. Suėjus nurodytam terminui, nepanaudotą paskolos lėšų sumą reikės grąžinti INVEGAI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Dar vienas labai svarbus aspektas teikiant tiesiogines COVID-19 paskolas bus tas, kad INVEGA vertins paskolos gavėjo gebėjimą grąžinti paskolą. Tai reiškia, kad visu paskolos grąžinimo laikotarpiu bus vertinamas įmonės pelningumas, kurio reikšmė turės būti teigiama kiekvienais finansiniais metais, ir finansinių skolų aptarnavimo rodiklis, kurio reikšmė kiekvienais finansiniais metais turės būti ne mažesnė nei 1.

„Mūsų tikslas padėti tvariai iki karantino veikusiam ir veikiančiam verslui ir skaidriai bei atsakingai skolinti valstybės pinigus. Todėl tais atvejais, kai matysime, kad verslas ateityje negebės tenkinti pelningumo ir finansinių skolų aptarnavimo rodiklių, o INVEGOS vertinimu verslo subjekto pinigų srautai nebus pakankami suplanuotoms išlaidoms, mokėjimams ir paskolai padengti, paskolos verslui suteikti negalėsime“, – sako K. Motiejūnas.

Anot K. Motiejūno, dėl paskolų besikreipiantieji verslo subjektai paraiškos pateikimo metu turės atitikti minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, turės būti pateikę Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bus vertinama, ar 2019 m. gruodžio 31 d. pareiškėjai nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais. Į paskolą galės pretenduoti ir toks paskolos gavėjas, kuris kartu su įmonių grupe (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei), minėtos datos duomenimis, buvo patiriantis sunkumų, bet paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu. Svarbu paminėti, kad sunkumų nepatiriančiu bus laikomas paskolos gavėjas, kuris yra labai maža ar maža įmonė, jei jam nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Taip pat paskolų gavėjai negalės būti bankrutuojantys ar restruktūrizuojami ir atitikti kitus keliamus reikalavimus.

Šiuo metu iš viso paskoloms teikti skirta 30 mln. Eur LR valstybės biudžeto lėšų. Paskolų teikimo sutartis galima pasirašyti ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d., o lėšos paskolos gavėjui išmokamos ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui.

„Tiesioginės paskolos bus teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, t. y. sumažintomis palūkanomis, kurios priklausys nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso bei atitinkamai svyruos nuo 0,69 proc. SVV subjektams ir 1,69 proc. didelėms įmonėms, – teigia K. Motiejūnas. – Taip pat verslui yra numatyta ir kitų lengvatų, pvz., paskolos grąžinimo atidėjimas, jeigu verslui išties bus per didelė našta pradėti grąžinti paimtą paskolą nustatytu laiku.“

Tokiu atveju, anot INVEGOS vadovo, po paskolos sutarties sudarymo praėjus ne daugiau kaip 6 mėn., paskolos grąžinimą bus galima atidėti papildomai dar 6 mėn. laikotarpiui.

Išankstinė informacija apie tiesiogines COVID-19 paskolas ir dokumentų formos, padėsiančios iš anksto pasiruošti verslui teikti paraiškas, jau skelbiama INVEGOS interneto svetainės skiltyje Tiesiogines COVID-19 paskolos.

 

INVEGA informacija

Atsiliepimai

Komentuoti