VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Informacija pageidaujantiems prekiauti ar teikti paslaugas BĖK, BĖK ŽIRGELI renginio metu

Informacija pageidaujantiems prekiauti ar teikti paslaugas 2022 m. birželio 4 dieną Anykščiuose vyksiančioje šventėje

BĖK, BĖK ŽIRGELI!

Prekybininkų mugė vyks ir paslaugos bus teikiamos Muziejaus g., Niūronių k., Anykščių r. (Arklio muziejaus teritorijoje):

  • Mugėje bus prekiaujama kulinarinio paveldo produkcija, tautinio paveldo produktais, tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais;
  • Bus įrengtos laikino maitinimo vietos.

 

Mugė vyks 2022 m. birželio 4 d. (šeštadienį) nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Registracijos pradžia nuo 2022 m. gegužės 6 d. iki gegužės 20 d. (įskaitytinai), 17 val.

Registracija gali būti atšaukta arba keistis aplinkybės, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais ir LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo priimtais sprendimais bei Anykščių rajono savivaldybės sprendimais.

 

Prekybininkai, pageidaujantys prekiauti renginio mugėje, privalo:

1. Elektroniniu paštu rita.visockiene@anyksciai.lt (temos skiltyje parašant žodį „MUGĖ“) pateikti užpildytą paraišką ir papildomus dokumentus, reikalingus leidimui prekiauti ar teikti paslaugas. Būtina paraiškoje nurodyti kontaktinį asmenį bei jo el. pašto adresą ir telefono numerį.

1.1. Su paraiška pateikiami dokumentai:

1.1.1. įmonės registracijos patvirtinimas arba galiojančio verslo liudijimo / individualios veiklos pažymos kopija;

1.1.2. tautodailininko pažymėjimo ir (arba) tautinio paveldo sertifikato (prie paraiškos pridedant gaminių, kuriais bus prekiaujama, nuotraukas) kopija;

1.1.3. prekybininkams maisto produktais būtina pateikti ir Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją;

1.1.4. prekybininkams, prekiausiantiems alkoholiniais gėrimais (iki 7,5 proc. stiprumo), būtina pateikti paraišką vienkartinei licencijai gauti ir įmonei išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtintą kopiją. Paraišką vienkartinei licencijai gauti pateikti adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai (102 kab.) arba siųsti el. paštu info@anyksciai.lt ;

2. Prekybininkams, pateikusiems tinkamai užpildytas paraiškas leidimui gauti su visais pridedamais dokumentais, jų nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti pranešimai apie registracijos patvirtinimą. Patvirtinimai siunčiami tik tiems dalyviams, kuriems bus suteikiama prekybos vieta.

3. Pirmiausiais bus registruojamos paraiškos ir išduodamos vietos, tiems dalyviams, kurie teiks nuolaidas anykštėno kortelės turėtojams. Nuolaidų teikimo forma.

4. Prekybininkai, gavę patvirtinimą, per 2 d. d. nuo registracijos patvirtinimo elektroniniu paštu rita.visockiene@anyksciai.lt turi pateikti apmokėjimą įrodantį dokumentą (banko išrašą ar pan.). Temos skiltyje parašant žodį „MUGĖ. APMOKĖJIMAS“). Jeigu prekybininko pavadinimas ar vardas, pavardė nesutampa su paraiškoje nurodytu, prašome parašyti, už kurį juridinį ar fizinį asmenį yra apmokėjimas. Jeigu prekybininkas per nustatytą laiką nepateikia apmokėjimą pagrindžiančio dokumento, jis gali būti išbrauktas iš registracijos sąrašo, vietoje jo registruojant kitą dalyvį. Siunčiant apmokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą būtina nurodyti už kurią prekybinę vietą sumokėtas rinkliavos mokestis.

 

Už vienkartinio leidimo prekiauti išdavimą mokamas rinkliavos mokestis:

Gavėjas: Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g.23, Anykščiai

Bankas AB Šiaulių bankas

Banko kodas 7182

Banko atsiskaitomoji sąskaita LT 43 7182 1000 0013 0647

 

5. APMOKĖJIMAS:

5.1. Tautodailininkai, amatininkai ir kt. juridiniai bei fiziniai asmenys moka 20 Eur rinkliavą (už vieną (ne didesnę 3x3 m) prekybinę vietą);

5.2. Prekiautojai maisto produktais, vaisiais ir daržovėmis (išskyrus karštus užkandžius ir patiekalus) – 40 Eur rinkliavą (už vieną (ne didesnę 3x3 m) prekybinę vietą);

5.3. Prekiautojai alumi, alaus mišiniais80 Eur rinkliavą (už vieną (ne didesnę 3x3 m) prekybinę vietą);

5.4. Prekiautojai karštais užkandžiais ir patiekalais150 Eur rinkliavą (už vieną prekybinę vietą 3x9 m);

5.6. Prekybininkai, prekiausiantys alkoholiniais gėrimais (iki 7,5 proc. stiprumo) 17 Eur rinkliavąvienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse, išdavimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188659752) sąskaitą Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 52334.

 

Informacija prekybininkams ar paslaugų teikėjams:

- atvykti į renginį ne vėliau 8.30 val.

- elektros energija nebus tiekiama, prekiautojai ir paslaugų teikėjai generatoriais privalo pasirūpinti patys.

 

Telefonai pasiteiravimui: 8 614 47 676, 8 600 13 688.

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti