VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Individualių garantijų poreikis

Augantis INVEGOS individualių garantijų poreikis: šiais metais verslams suteikta garantijų už 38 mln. Eur, t. y. 9 mln. Eur daugiau nei pernai

Nacionalinės plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) per einamųjų metų 9 mėnesius su verslais pasirašė 272 sutartis dėl individualių garantijų paskoloms ir lizingui, eksporto kreditui ir kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo įvykdymui, kurių bendra suma šiuo metu siekia daugiau nei 38 mln. Eur. Šiemet pastebimas ypač išaugęs eksporto kredito garantijų poreikis – per 9 mėnesius suteiktos  52 eksporto garantijos, kas yra beveik dvigubai daugiau negu praėjusiais metais.

„Šiemet bendra minėtųjų individualių garantijų suma išaugo  9 mln. Eur. Tokį šuolį lėmė dėl COVID-19 susiklosčiusi ekonominė situacija versle: susidomėjimas naujai pristatyta kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija bei ypač išaugęs verslo naudojimasis eksporto garantijomis, – teigia INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas. – Bendrai individualių garantijų suteikta už 38 mln. Eur, iš kurių paskoloms ir lizingui buvo suteikta beveik 35 mln. Eur garantijų, kelionių organizatorių prievolės užtikrinimo įvykdymui – 500 tūkst. Eur,  o eksporto kredito garantijoms – beveik  3,5 mln. Eur.“

Pasak K. Motiejūno, atsižvelgiant į augantį verslų susidomėjimą individualiomis garantijomis, pasirašytų sutarčių skaičiaus bei bendros garantijų sumos šuolis ypač pastebimas vykdant eksporto kredito garantijų finansinę priemonę. Šiais metais verslams iš viso buvo išduotos 52 garantijos, kurių bendra suma siekia beveik 3,5 mln. Eur. Tuo tarpu praėjusiais metais per 9 mėnesių laikotarpį verslams buvo suteiktos 29 garantijos už 1,3 mln. Eur.

Eksporto garantijų skaičiaus augimą lėmė Europos Komisijos dėl koronaviruso išplėstas didesnės rizikos eksporto rinkų apibrėžimas. Pagal šį sprendimą visos Europos Sąjungos narės, taip pat Norvegija, Šveicarija, Islandija, JAV, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Japonija, kurios seniau buvo laikytos parduotinomis (mažos rizikos šalimis), balandžio mėnesį buvo paskelbtos kaip neparduotinos (didelės) rizikos valstybės.

„Atnaujintas didesnės rizikos eksporto rinkų apibrėžimas paskatino INVEGĄ ne tik teikti eksporto kredito garantijas įmonėms, kurios lietuviškas prekes eksportuoja į rizikingas valstybes, bet ir apsaugoti į mažai rizikingas šalis eksportuojančius verslus nuo potencialios rizikos dėl galimo jų pirkėjų nemokumo, – teigia K. Motiejūnas. – Taip pat išaugusį valstybės suteiktų garantijų skaičių lėmė dėl pandemijos prekinio kredito draudimo įmonių  sumažinti eksporto draudimo limitai, kas paskatino verslus ieškoti alternatyvų tiek kreipiantis į privatų sektorių, tiek pretenduojant į valstybės siūlomą finansinę pagalbą.“

Lyginant pastaruosius dvejus metus, šiemet suteiktų individualių garantijų paskoloms ir lizingui skaičius yra kiek mažesnis nei praėjusiais metais, tačiau tiek pačių individualių garantijų, tiek jomis garantuotų  paskolų suma yra didesnė. Tad nors pernai už smulkiojo ir vidutinio verslo projektus buvo suteiktos 233 garantijos už beveik 28 mln. Eur, padėjusios gauti 40 mln. Eur dydžio paskolų sumą, šiais metais suteiktos 209 garantijos siekė 34 mln. Eur, o jomis garantuotos paskolos siekė beveik 52 mln. Eur.  Vien nuo ekstremalios situacijos paskelbimo šalyje buvo išduotos 186 garantijos už beveik 31 mln. Eur, jos padėjo gauti verslui paskolų už daugiau nei 48 mln. Eur.

Liepos mėnesio viduryje pristatyta nauja finansinė priemonė – garantijos už kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo įvykdymą – taip pat spėjo susilaukti susidomėjimo. Per tris mėnesius INVEGA  draudimo įmonėms ir finansų įstaigoms  suteikė 11 garantijų už daugiau nei 500 tūkst. Eur.

„Finansų įstaigoms didesnę skolinimosi rizikos apsaugą užtikrinančios individualios INVEGA garantijos iki šiol turi akivaizdų poveikį finansuojant dėl valstybės pagalbos besikreipiančius verslus. Beveik dvidešimties metų patirtis adaptuojant šias priemones tuometiniams ekonomikoje vyraujantiems poreikiams, šiemet mums leido ne tik karantino akivaizdoje pasiūlyti finansinę valstybės pagalbą verslams, bet ir geriau supažindinti verslus su mūsų siūlomomis finansavimo galimybėmis“, – teigia K. Motiejūnas.

Daugiau informacijos apie individualias garantijas galima rasti INVEGA internetinėje svetainėje.

 

INVEGA informacija

Atsiliepimai

Komentuoti