VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Finansavimas „E. komercijos modelis COVID-19“

Priemonės lėšomis remiamas e. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, taip pat - per išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Galimi pareiškėjai – MVĮ įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių pačių pagamintos produkcijos ar suteiktų paslaugų vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba nuo įmonės įregistravimo dienos, jei ji įsteigta vėliau nei prieš trejus metus, yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. Partneriai negalimi.

 

REMIAMA VEIKLA

E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:
1) klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba)
2) išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Tinkamos finansuoti gali būti ir su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos bei projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e. komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir su juo susijusios darbdavio išlaidos, kurios neviršytų 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Priemonės lėšomis nefinansuojamos programinės įrangos periodinio atnaujinimo, rinkodaros, naujos verslo valdymo sistemos diegimo, integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma, netiesioginės ir kt. išlaidos.

Projekto veikla turės būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos ir įgyvendinama ne ilgiau nei metus.

Paramos suma nuo 10 000 iki 50 000 Eur, finansavimo intensyvumas – 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Nuo 2021 m.rugpjūčio 19 d. iki  2021 m. rugsėjo 20 d. (24:00 val)

Paraiška kartu su nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

 

DOKUMENTAI IR INFORMACIJA  

Aprašas 

https://lvpa.lt/lt/paraiskos/e.-komercijos-modelis-covid-19-nr.-1-1551 

 

Potencialiems pareiškėjams rugsėjo 2 d. LVPA rengia nuotolinį seminarą, į kurį registruotis galima čia.

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti