VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

EXPO Sertifikatas LT

Kvietimo pradžia: 2022 m. vasario 28 d.

Kvietimo pabaiga: 2022 m. kovo 31 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 1 000 000 Eur.


Priemonės tikslas – Paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.  

Remiama veikla  - Planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Tinkami pareiškėjai  – MVĮ

Paraiškų teikimo tvarka: Paraiška kartu su Aprašo 49 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2022–03–31 24.00 val.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS puslapyje

Atsiliepimai

Komentuoti