VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Europos projektų apdovanojimai – REGIOSTARS2021

Apdovanojimai REGIOSTARS2021 – tai kasmet Europos Komisijos organizuojama geriausių projektų atranka.

Ieškomi inovatyvūs, kategorijos aprašymą atitinkantys, finansiškai stabilūs, projekto tęstinumą ir matomumą užtikrinantys, regionui svarbūs projektai.

Neabejotinai, Lietuva yra įgyvendinusi ir įgyvendina daug įnovatyvių projektų, pasiekė ir siekia visuomenei ir atskiroms jos grupėms svarbių tikslų, prisideda prie socialinių ir eonominių pokyčių ir turi kuo didžiuotis. Parodykime sau ir Europai kad ES investicijos kuria pridėtinę vertę, kad investuojame į pažangumą, į verslumą, į visuomenės problemų sprendimą ir matome investicijų rezultatus bei siekiame investicijų tęstinumo.

Kas svarbu dalyviams?

 • konkursui tinkami Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ar Interreg lėšomis finansuoti projektai;
 • projektai turi būti užbaigti arba dar įgyvendinami, tačiau jau turėti pakankamą rezultatą;
 • projektai gali būti įgyvendinti tiek 2007-2013 m. tiek 2014-2020 m. laikotarpio lėšomis;
 • kandidato į apdovanojimus paraišką pildo pats projekto vykdytojas anglų arba lietuvių kalbomis.
 • 25 į finalą patekę projektai turės galimybę dalyvauti filmuko apie savo projektą kūrime (finansuos Europos Komisija);
 • publikos prizas atiteks vienam finalistui (vyks viešas balsavimas)
 • finalinis apdovanojimų renginys planuojamas 2021 m. pabaigoje, Dubrovnike.

Kiekvienais metais EK pateikia 5 projektų apdovanojimų kategorijas.
Ieškomi inovatyvūs, kategorijos aprašymą atitinkantys, finansiškai stabilūs, projekto tęstinumą ir matomumą užtikrinantys, regionui svarbūs projektai.

5 projektų grupių kategorijos:

 • SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world (vietos verslo konkurencingumo didinimas skaitmeniniame pasaulyje)
 • GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting  (žalios ir atsparios bendruomenės miesto ir kaimo aplinkoje)
 • FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination (įtraukties ir kovos su diskriminacija skatinimas)
 • URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food systems in functional urban areas (ekologiško, tvaraus ir žiedinio maisto sistemų skatinimas funkcinėse miesto vietovėse)
 • TOPIC OF THE YEAREnhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021 (Ekologiško judumo regionuose stiprinimas: Europos geležinkelio metai 2021)

Gal tai Jūsų įgyvendintas projektas? Ir jis tikrai atitinka vieną iš 5 kategorijų? Jei taip, nedelskite. Plačiau kategorijos aprašytos čia: spauskite

Kaip tapti projektu, kuris apdovanojimams gali pildyti paraišką:

 • iki kovo 19 d. kviečiame projektą-kandidatą susisiekti su to projekto įgyvendinančiąja agentūra (komunikacijos atstovu ar to projekto vadovu) ir pasiūlyti savo projektą;
 • iki kovo 22 d. agentūros Finansų ministerijai pateikia projektus-kandidatus (projekto tikslas, rezultatai, atitikimas kategorijai, nuoroda į projekto informaciją);
 • iki kovo 30 d. atrenkami projektai-kandidatai ir Jiems siūloma užpildyti dalyvio paraišką. Pateikiamas rašytinis Finansų ministerijos pritarimas. Pritarimas reikalingas pildant dalyvio paraišką;
 • iki gegužės 9 d. dalyviai užpildo e-paraišką.

Europos Komisijos svetainė, kurioje publikuojama visa su šiais apdovanojimais susijusi informacija: (https://regiostarsawards.eu/)

 

LVPA informacija

Atsiliepimai

Komentuoti