VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

ES kompensacijos intelektinės nuosavybės apsaugai

Naujas ES pilotinis projektas nuo 2021 m. sausio 11 d. – finansinė parama MVĮ, kuriančioms ir norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę

Intelektinės nuosavybės apsauga išlieka aktuali ir pandemijos bei verslo veiklos apribojimų laikotarpiu. Europos Komisija (EK) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT), reaguodamos į paramos verslui poreikį, skelbia kvietimą kreiptis dėl dalies išlaidų kompensavimo: susigrąžinant 50 proc. prekių ženklų ar dizaino registracijos mokesčio bei 75 proc. intelektinės nuosavybės (IN) portfelio audito (IN išankstinės diagnozės) paslaugos mokesčio (Lietuvoje – nuo 2021 m. kovo mėn.) kompensavimo.

Pilotinio EK ir ESINT projekto „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ tikslas - paremti mažas ir vidutines įmones (MVĮ), kuriančias ir naudojančias intelektinę nuosavybę bei norinčias apsaugoti savo prekių ženklus ar dizainus juos registruojant nacionaliniu, regioniniu ar visos ES mastu.

Visa informacija apie projektą bei dalyvavimo jame sąlygos – čiaSvarbiausi dalyvavimo projekte principai:

  • Kompensavimas galimas tik toms IN audito paslaugoms ir paraiškoms, kurios paduotos po projekto pradžios, ir kurių pareiškėjai yra gavę išankstinį ESINT patvirtinimą būsimai kompensacijai.
  • Prašymą kompensavimui galite pateikti per 5 langus, todėl pasirinkite jums tinkamiausią terminą prašymui dėl kompensavimo pateikti:
    • 2021 m. sausio mėn. 11-31 d., kovo mėn. 1-31 d., gegužės mėn. 1-31 d., liepos mėn. 1-31 d., rugsėjo mėn. 1-31 d.
  • Dar iki termino prašymui dėl kompensavimo pateikti peržiūrėkite, kokius dokumentus reikės pateikti ir pasiruoškite juos iš anksto – patvirtinimas kompensacijai grindžiamas kiekvieno iš projekto etapų biudžeto likučiu, tad dėl kompensacijos patartina kreiptis kaip įmanoma anksčiau – prašymai teikiami per ESINT tinklapyje nurodytą sistemą.
  • Iš anksto apgalvokite kokius objektus (prekių ženklus ar dizainą) norėsite apsaugoti ir koks apsaugos kelias jums reikalingas (nacionalinis ar ES), nes bus galima pateikti tik vieną paraišką prekių ženklų ar dizaino registravimo mokesčiams kompensuoti.
  • Viena MVĮ galės gauti iki 1500 Eur paramos (pagal patirtas faktines registracijos ir (ar) IN išankstinės diagnozės paslaugos išlaidas, jas komepnsacuojant atitinkamai 50 ar 75 proc.).
  • Gavus patvirtinimą dėl būsimos kompensacijos – pateikite paraišką prekių ženklui ar dizainui registruoti – įsitikinkite, kad šiuos veiksmus atliksite per projekto nustatytą 30 laikotarpį, priešingu atveju patvirtinimas kompensacijai nebegalios.
  • Pateikę paraišką prekių ženklui ar dizainui registruoti bei sumokėję visus nustatytus mokesčius nedelskite ir pateikite prašymą ESINT dėl 50 procentų šių sumokėtų mokesčių susigrąžinimo.
  • Intelektinės nuosavybės išankstinės diagnozės paslaugos teikimą Lietuvoje planuojama pradėti teikti nuo 2021 m. kovo mėn. Šiai paslaugai kompensuoti galės būti paduota ir atskira paraišką (arba 1 paraiška, jeigu antru ir vėlesniais projekto terminais bus kreipiamasi dėl abiejų paslaugų).

Dėl papildomos informacijos ar kilus klausimams, galite kreiptis į ESINT – smefund@euipo.europa.eu arba į Valstybinį patentų biurą – mviprojektas@vpb.gov.lt.

KVIEČIAME AKTYVIAI NAUDOTIS ŠIA PRIEMONE IR APSAUGOTI SAVO PREKIŲ ŽENKLUS BEI DIZAINUS LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE!

 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro informacija

Atsiliepimai

Komentuoti