VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Bendruomeninės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas

 Anykščių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas įgyvendinti projektus pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – Savivaldybės aprašas).

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai:

  • bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
  • jei Savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Savivaldybės aprašo 47 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Rengiant paraiškas prašome vadovautis Savivaldybėje aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-192 „Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. balandžio 7 d. iki 2023 m. gegužės 4 d. 23 val. 59 min. (įskaitytinai).

 

Paraiškos pateikiamos viename pdf  faile elektroniniu paštu loreta.pesliakiene@anyksciai.lt arba per e. pristatymo sistemą į Savivaldybės elektroninio pristatymo dėžutę naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu ,,Elektroniniai valdžios vartai“ https://www.epaslaugos.lt/portal/

Pareiškėjų, pateikusių paraiškas per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, prašome elektroniniu paštu loreta.pesliakiene@anyksciai.lt informuoti, kad paraišką patiekėte per minėtą sistemą.

 

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.  konsultuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė (el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt tel. (8 381) 50 745, mob. 8 687 50 731.

 

Visą informaciją ir dokumentus rasite ČIA

Anykščių r. savivaldybės informacija

 

Atsiliepimai

Komentuoti