VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Skelbimas prekybai į Atlaidų mugę 2024

PAGEIDAUJANČIŲ PREKIAUTI 

ANYKŠČIŲ ŠVENTĖJE „ROMANAS TĘSIASI“

PREKYBININKŲ DĖMESIUI

2024 m. liepos 28 d. (sekmadienį) Anykščių šventės metu mugė bus organizuojama Atlaidų mugė nuo 9 val. iki 13 val. A. Baranausko skvere, šalia Šv. Mato evangelisto bažnyčios (mugei skirtos 9 vietos).

Registracija vyksta nuo 2024 m. liepos 10 d. iki liepos 15 d. įskaitytinai, vietų skaičius ribotas.

 

Prašymo formą rasite www.infoanyksciai.lt  

 

Prekybininkai, pageidaujantys prekiauti mugėje, privalo:

 

1. Elektroniniu paštu verslas@infoanyksciai.lt (temos skiltyje parašant žodį „ATLAIDŲ MUGĖ“) pateikti užpildytą paraišką ir papildomus dokumentus, leidimui prekiauti ar teikti paslaugas.

                      1.1. Su paraiška pateikiami dokumentai:

                      1.1.1. įmonės registracijos patvirtinimas arba galiojančio verslo liudijimo / individualios veiklos pažymos kopija;

                      1.1.2. tautodailininko pažymėjimo ir / arba tautinio paveldo sertifikato (prie paraiškos pridedant gaminių, kuriais bus prekiaujama, nuotraukas) kopija;

1.1.3. prekybininkams maisto produktais būtina pateikti ir Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją.

2. Prekybininkams, pateikusiems tinkamai užpildytas ir su visais pridedamais dokumentais, paraiškas leidimui gauti, jų nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti pranešimai apie registracijos patvirtinimą. Patvirtinimai siunčiami tik tiems dalyviams, kuriems bus suteikiama prekybos vieta.

3. Pirmiausiais bus registruojamos paraiškos  ir išduodamos vietos tiems dalyviams, kurie teiks nuolaidas anykštėno kortelės turėtojams. Paraiškoje arba el. laiške nurodykite, kokioms prekių ar paslaugų grupėms teiksite nuolaidą ir kokio procentinio dydžio.

 Prekybininkai, gavę patvirtinimą per 2 d. d. nuo registracijos patvirtinimo, elektroniniu paštu verslas@infoanyksciai.lt turi pateikti apmokėjimą įrodantį dokumentą (banko išrašą ar pan.), temos skiltyje parašant žodį „ATLAIDŲ MUGĖ“). Jeigu prekybininko pavadinimas ar vardas, pavardė nesutampa su paraiškoje nurodytu, prašome parašyti, už kurį juridinį ar fizinį asmenį yra apmokėjimas. Jeigu prekybininkas per nustatytą laiką nepateikia apmokėjimą pagrindžiančio dokumento, jis gali būti išbrauktas iš registracijos sąrašo, vietoje jo registruojant kitą dalyvį.

 

Už vienkartinio leidimo prekiauti išdavimą mokamas rinkliavos mokestis:

 

Gavėjas:                             Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno g. 23, Anykščiai

                                            AB Šiaulių bankas

Banko kodas 7182

Atsiskaitomoji sąskaita LT 43 7182 1000 0013 0647

                     

 

 

 

 

4. APMOKĖJIMAS:

4.1. Tautodailininkai, amatininkai ir kt. juridiniai bei fiziniai asmenys moka  20 Eur rinkliavą (už vieną (ne didesnę 3x2 m) prekybinę vietą);

                       4.2.  Prekiautojai maisto produktais, vaisiais ir daržovėmis (išskyrus karštus užkandžius ir patiekalus) – 40 Eur rinkliavą (už vieną (ne didesnę 3x2 m) prekybinę vietą). 

                     

Informacija prekybininkams ar paslaugų teikėjams:

- atvykti į renginį ne vėliau 8.00 val.

- elektros energija nebus tiekiama, prekiautojai ir paslaugų teikėjai generatoriais privalo pasirūpinti patys.

Informacija teikiama:

VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre,   

Mob. +370 600 13 688,

El. paštas  verslas@infoanyksciai.lt.

PARAIŠKA

Atsiliepimai

Komentuoti